Vikten av förmörkelseperioden

Tidigare skrev jag om de kommande förmörkelserna och framför allt berättade jag om vikten av att upprätthålla allt det höga och vackra just vid förmörkelsestunderna. Givetvis är det viktigt att även under denna period minnas vart vi sträcker oss, vad är det viktigaste hos mig, vad vill jag upprätthålla och värna om under mitt liv. Är det min plånbok, min bil eller mitt yrke, eller skulle det kunna vara den innersta, heligaste delen, guds avbild, som finns inom oss alla och som kan reflekteras på jorden via oss.

Det jag inte skrev om är tanken om att detta åter igen efter en längre cykel är mänsklighetens karmiska år, vilket har sina rötter i de tidigare karmiska åren 2015 och 2006. Då satte vi både på personligt plan och kollektivt energi i rörelse, vilken liksom har stärkts under årens gång och nu får vi se resultaten av den. Såklart skapar vi även under detta år det som komma skall under vår följande period på jorden. Under förmörkelseperioden vore det en alldeles utmärkt tid för att skapa god, hög, fridfull och upplyftande energi genom att själv i sitt hjärta vara i kontakt med sin eviga del och samtidigt med det gudomliga.

Det är en svindlande tanke att vi som nu befinner oss på jorden i kroppar under denna speciella tidsperiod skapar mänsklighetens stora framtid. Vi har alltså ett stort och glädjefyllt ansvar att göra vårt bästa för denna framtids skull. Vi får under inga omständigheter förlora vårt hopp, även om den konkreta världen runt omkring oss skulle sjuda, gå sönder eller till och med förstöras, utan vår uppgift är att förbli i kontakt med det gudomliga. På så vis bevarar vi nämligen den högre information som endast det gudomliga planet bevarar för oss, även åt den kommande mänskligheten.

Vid punkten för det karmiska året är det också bra att dra lärdomar av saker och ting, för vi kan endast göra en förändring om vi förstår det förgångnas budskap på rätt sätt. Var och en kan själv öva på att bredda sin förståelse genom denna tanke, men inte genom att döma något, utan genom att se och göra insikter. Till exempel, vilken energi, alltså känslor, tankar, val, satte jag i rörelse år 2006 och 2015. Eller ur ett bredare perspektiv, vad hände i världen då som nu reflekteras på jorden. Och vad kan jag nu göra annorlunda så att den nya perioden skulle bära på vacker och god energi.

Under det här året ser vi säkert många kritiska punkter då världssituationen kan eskalera ännu mer, och inför denna stund är det bra att redan nu öva genom att varje dag skapa motsatt energi som står i kontakt med den gudomliga planen. Och denna plan är kärlek som skapar och upprätthåller liv överallt i världsalltet. Tro, tillit och att sträcka sig efter denna kontakt är vår viktigaste hjälp under detta Herrens år 2024. Vi förblir i vårt hjärta, i kärlek, och därmed skapar vi detta som framtid för även alla kommande generationer. Vi är redan många och vi förenar oss, då vi bara ur oss själva gräver fram viljan och rätt attityd för att göra förändring. Vi ses igen i sfärerna under de kommande veckorna. Detta är vår styrka.