Fredens budskap ut i världen

CreatingPeaceForHumanity

För några veckor sedan blev vi ombedda att bredda vårt arbete med att rengöra platser och områden. Vi hade just kommit hem från en runda under vilken vi rengjorde Finlands östgräns från ände till ände från all den energetiska rest som uppstått överallt också i Finlands jordmån under kriget, samt även före och efter det. Resan var inte alldeles lätt, för Finlands mö hade samlat in så mycket smärta, skräck och en stor själars sorg i sig själv genom dem som lidit i kriget. Vi gjorde vårt bästa och körde längs med hela östgränsen ända in på den norska sidan. Enligt energins lagar drar ju lika till sig lika, så städning under denna tid i världen var mer än nödvändig för att inte vilsekomna själar från soldater till slut skulle attrahera hjälptrupper till platsen. Även vi kände stor sorg då vi utförde vårt arbete, för lidandet var djupt och förtvivlan stor. Ärkeängel Gabriels skaror var med oss och öppnade sina hjälpande armar så att alla kunde fortsätta sin resa mot Ljuset och helande och en tid mot ett nytt liv.

Begäran om att bredda detta slag av arbete berörde nu Europa, för visst var ju det föregående kriget gemensamt för så många folk. Vi vet att många kapabla hjälpare har bett och rengjort många koncentrationsläger och stormiga krigsplatser. Denna vetskap underlättar också vår rundtur, som vi samtyckte till att åka iväg på med kort varsel. Hjälparna gav oss sedan noggranna instruktioner för hur det vore bra att förverkliga denna turné och vilka destinationerna där man särskilt behöver våra hjälpande förmågor vore. Tack gode Gud för Hjälparna, för utan deras stöd och instruktioner skulle vi inte klara av detta arbete. Vi är ju trots allt bara hantlangare som handlar enligt de instruktioner som kommer uppifrån.

Vi åkte iväg på städtalko, men med oss har vi också en stor och värdefull tanke som vi tar med oss dit vi färdas. Mitt hjärta fylls av glädje och tacksamhet, för vi bringar också ett av den store mästaren Pekka Ervasts viktigaste budskap till de platser denna uppgift för oss till. Det var rent av förstummande att märka hur många människor som tog itu med arbetet att förbereda vår resa och framför allt med översättningsarbetet av de fem viktiga riktlinjer ur Mästaren Jesus Bergspredikan som Ervast bringat, vilket ivrigt utfördes också utanför Finland så att vi skulle få med oss budskapet på möjligast många språk. Vårt tack går ut till er alla som uppoffrade till och med era nattimmar för att vi skulle kunna ta de kopior vi behövde och få dem med oss innan vår avfärd. Nu ligger flyers på estniska, ryska, tyska, franska, engelska och italienska prydligt i en låda och väntar på sin egen tur och det land där deras budskap öppnar sig.

Vi åkte alltså iväg från Suonenjoki igår och idag på morgonen utförde vi vårt första arbete i Tallinn. De största kyrkorna “selades på” energetiskt för fredsarbete och i dem lämnade vi också kvar broschyrer där det står skrivet om Mästaren Jesus fem riktlinjer för att broderskap, eller medmänsklighet, skulle segra i världen och även om vår resa och dess djupare mening. Vi gav dem också direkt i handen åt människor och till en esoterisk butik. Människorna var först en aning förbryllade, men en av fem av dem vi träffade blev tydligt glada då de läste pappret.

Efter Tallinn styrde vi kosan mot Narva och dess omgivning, och vi stannade alltid enligt instruktioner där det behövdes mer hjälp och rengöring av energier. Vår dag var rätt så utmanande eftersom vi inte hade fått sova särskilt många timmar, men lyckligtvis är vi rutinerade i att tänja på oss själva och därmed blev också denna dags arbete utfört. Och om så inte vore skulle nog våra Hjälpare ha skickat oss tillbaka till de ställen vi slarvat med, så som det blev i Lappland då någon plats gick mina ledningar förbi. En storartad tillit till de hjälpande skarorna är alltid med oss och de har tillit till att vi hörsammar dem och strävar efter att göra så gott vi kan med det vi har.

Instagram inkluderades nu i detta arbete, även om jag och Patrick är rent ut sagt hopplösa när det kommer till grejer som gäller sociala medier. Uttrycket gamla knegare passar oss bättre än social media-personligheter. Men också i detta kom en stor grupp ivriga som kan det praktiska till vår hjälp. Vi kan ju ändå ta någon slags fotografier samt små videosnuttar och skicka dem till Finland, där andra sedan skapar fina insta etc. grejer. Härligt att man bara behöver kunna sitt eget arbete!
Det är på sin plats med ett tack också till dem som hjälpt till med kostnaderna för en resa av detta slag, vilka kan tas omhand genom de donationer vårt samfund fått. Visst är ju detta arbete och spridandet av vårt finländska andliga arv, att ge hopp, tro och redskap, precis det arbete som står skrivet också i vårt samfunds stiftelseurkund.

På Instagram finns det dagligen bilder och berättelser, och alla som är intresserade kan via dem följa vår spännande resa. Idag övade vi bara, men kanske kommer vi att dela mer material och autentiska stämningar också med er. Vi hoppas att ni alla välsignar vårt arbete, som är inriktat på fred och på att sprida budskapet om hur var och en av oss med vårt eget arbete kan skapa en bättre framtid för kommande generationer. Vi måste sluta tro på att vi inte skulle kunna inverka! Tvärtom, för genom individers arbete kan ingen makt stoppa det goda från att sprida sig. Genom andligt arbete förändras vi alla och blir bättre, vi blir till vår egen sanna mänskliga varelse som är fylld av kärlek och som lever ut denna i sin vardag. Det är ett flöde som bara kan växa tills det förenar sig med det stora havet, och därmed är den kritiska massan uppnådd och man kan inte längre tygla och ännu mindre stoppa Ljuset och hoppet från att sprida sig.

Tack återigen för att vi fick tillbringa denna stund tillsammans mer er. Vi känner att så många av er är med oss på denna spännande och viktiga resa. Välsignelse till er alla.