Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av hälsa och välmående. I många år arbetade jag som hälsovårdare och sjukskötare. En strävan efter ett mer holistiskt synsätt på vår hälsa gjorde att jag sökte mig till olika utbildningar såsom stressterapeut, mental tränare och qigong instruktör. Via TCM, traditionell kinesisk medicin hittade jag värdefull kunskap om kroppens energiflöde samt en djupare förståelse om hur vårt sinne och våra känslor påverkar kroppen och tvärtom.

Den viktigaste pusselbiten i mitt sökande hittade jag något år senare, 2015 via mina andliga lärare Patrick och Eija, vilka står bakom Luxia Borealis. Kunskap om den mångdimensionella människan bestående av kropp, själ och ande samt att jag fick lära mig hur man kan arbeta med sina egna känslor enligt den andliga metoden Luxia-Method®, fyller mig ännu med stor tacksamhet.

Via föreläsningar, kurser, gruppträffar eller enskilda samtal delar jag gärna med mig av de kunskaper och erfarenheter som varit till nytta för mig själv och andra. Det kan t.ex. vara stresshantering, avslappning, meditation, qigong eller andlig personlig utveckling med hjälp av Luxia-Method®. Du kan också få avslappnande eller smärtlindrande öronakupunktur.

Kontakt med mig få du via e-post: therese@naturligtvis.fi eller via telefon 050-5004106. Du kan också ta kontakt via min hemsida naturligtvis.fi eller via Instagram eller Facebook.

Med hopp om att våra vägar korsas

Therese