December Napfordulója

Lassanként az év utolsó negyedének a végpontja irányába haladunk, ami a téli napforduló. Idén ez a pillanat 12.21.-én 17:59 (16:59 magyar idő szerint) órakor van itt a mi északi féltekénken. Tehát az év legrövidebb világos óráinak napja van, de onnan kezdődik ismét a világos időszaknak a hosszabbodása, legalábbis itt dél Finnországban, Lapföldön a sarki éjszakák még sok-sok napig tartanak és minél magasabbra emelkedünk a sarkkörtől, annál hosszabb a sarki éjszakák ideje. Abban az időszakban a nap egyáltalán nem emelkedik a horizont fölé és például Utsjoki-ban ez a szürkület fátyla több mint ötven napig tart.

Idén mi kapcsolódik az eljövendő téli napfordulóhoz? Mindegyik napforduló mindig a maga fajta energiáját hordozza és az erőségénél fogva is más.
Holnap, 12.4.-én van az év utolsó fogyatkozása és az szintén hatással van az eljövendő napfordulói pillanatra. Az Anyaföld megáll egy pillanatra, mélyen belélegez és ismét folytatja a nap körüli körforgását. Az északi félteke a nap erejétől távol áll a napforduló pillanatában, és az élet fenntartójától nem tudunk közvetlenül postát befogadni és az Anyaföld akkor pedig a naprendszer üdvözleteit fogadja.

A naprendszer üdvözletei ez alkalommal is erőteljesek és átalakítóak. Megnyílik ugyanis a kapcsolat egy nagy mély és ismeretlen erőhöz, amely a galaxisunkban hat. Az az erő nekünk egy impulzust ad a bolygókhoz való csatlakozásakor. A mi időnk, hogy azt az erőt mélyen belélegezzük és azzal az erővel most eldönthetjük, hogy a világot változtatjuk és építjük, ami a javunkra van, nem a Szellemünk ellen. Ez a nagy gyógyulás tetőpontja, amelyet befogathatunk és az Anyaföldnek szintén közvetíthetünk.

Számomra mint érzékeny ember, aki sokat érzékel, ez egy elég megterhelő időszak volt a holdfogyatkozás óta. Felsóhajtok a megkönnyebbüléstől, amikor ez a két hetes fogyatkozások időszaka végre az irányát a téli napforduló felé fordítja. A túl sok energiaáramlatok, környező érzelmi-energiák, hírtelen kollektív zuhanások és emelkedések néha úgy érződtek, mint a vihar széllökései, amelyekre nem voltam felkészülve. A saját felépítésem szintén változtató munka alatt állt és így a káros támadások számára is jobban kivolt téve.
Nehezebb volt a saját szívemben maradni és a béke érzése néha eltűnt, de szerencsére az elcsendesedések által ismét elértem. A tűz eleme nyugtalanságot emelt elő bennem úgy, mint mindig az új dolgok előtt és a saját cselekvésre való akarat – Végre! – erőteljes volt. Azonban az arról való mély tudatosság, hogy nem a cselekvésnek, hanem a bizalomnak az erősítésének az ideje volt, azt eredményezte, hogy megtudtam munkálni azt, ami még akadály lehetne az új számára. A kapcsolat a saját Forrásomhoz, a Felsőbb Énemhez jelen volt erősen, de a hallhatóság gyengébb volt, mint sok éve. Jelen pillanatban az ismét kitisztult, és itt a Szellem hangjának ideje, amelyre vágytam.

A fordulói pillanat megnyitja mindenki számára, aki szeretné, a tágabb eseményekről való képet, a kollektív állapotról és az általa teremtett irányról. Mindazt most megkell nézni és vizsgálni a bölcsesség, félelemmentesség, bizalom és együttérzés szemével, mivel az ismét arról üzen nekünk, hogy mihez nem ragaszkodunk többé. Fontos a jövőt a bölcsesség és a bizalom által teremteni, és azt a változást ilyen módon elérni, amire nekünk és ennek a bolygónak szüksége van.

A Nagy Remény Fenntartásának Ideje van és az ajtó hozzá 2021.12.21.-nek pillanatában nyílik.

Olyan sok egyes és kettes! Testek, amelyek feladata a lelket és annak az ebben az életben való feladatát hordozni. És ezek együtt egy szép számot eredményeznek, ami egy új magasabb rezgésre céloz és annak az emelkedő ösvénye által a nagyobb változásra. Ebben a napfordulóban a 11-es szám a mély tudatosításnak, a tágan látásnak, a belső vezetésnek és a bölcsesség megosztásának a száma, ami az elkötelezett fény ösvényén haladóknál a tanárrá avatás pillanatává erősödik. A bölcs, Fény képviselőinek ideje elkezdeni a spirituális, szent, igazságra alapuló tanításaikat, amelyek a saját ösvényre, a saját tapasztalatokra és az általuk elért szív hangjára támaszkodnak.

A mi közösségünk a közös ösvényen már több mint hat éve halad együtt. Mi is új előtt állunk és közülünk is új spirituális segítők és tanítók emelkednek. Mondani lehetne, hálával, hogy az új generáció a “régi” tehetségét és bölcsességét végre tágabb használatba veszi és elkezdi ezekkel a saját utazását mindazok között, akik a spirituális ösvényre vágyakoznak. Mi bizonyára hálával áldjuk őket útjukon.
Közösségként folytatjuk és erősödünk és már az új lakhely ajtaján kopogtatgatunk, akárhol is nyílik az meg számunkra. Számunkra itt az idő, hogy a belföld irányába haladjunk és egy kis falut találjunk a növekvő spirituális családunk számára. De még nem egészen van a cselekvés ideje, fékre van szükség attól függetlenül, hogy már képek és benyomások áramolnak be!

A mélyen lélegzés ma még szükséges és holnap találkozunk a magasabb frekvenciákban a fogyatkozás pillanatakor.

A következő blog a közösségünkről szól, mivel erről már sok kérés érkezett úgy a Fentiek mint a keresők részéről is. Megnyitom az ajtónkat mindannyiatok számára, akik szintén az összeállásról, az általa jövő erőről és az új emberi mintának a teremtéséről álmodoztok. Mesélek a kihívásokról és ezek leküzdéséről, és arról, mennyire létfontosságú a közös cél és a módszer, amivel törekszünk rá, mivel csak az akarat nem elég hozzá, hogy egy nagyobb embercsoport a helyes irányba menjen.

Szeretettel ismét, ölelésekkel Eija