Luxia-Method™ munkálkodás a Fény segítségével

ÉRZELEMMUNKÁLKODÁS A FÉNNYEL

Ebben az időszakban sok lélek keresi a kapcsolatot a saját eredetéhez, a saját Isteni részéhez. Olyan sokan vágynak… valami nagyobbra, saját vezetésre, tisztább szeretetre, valódi önmagukra.

Mi gátol minket attól, hogy kapcsolatban legyünk a Felsőbb vezetéshez, az Isteni eredetünkhöz, valódi önmagunkhoz?

Mindaz a bennünk lévő alacsonyabb rezgés áll a tisztább kapcsolat útjába. Az összes alacsonyabb érzelmünk, gondolatunk és reakciónk a lelkünkben van összegyűlve és ezt hordozzuk egyik életből a másikba, ha nem ébredünk fel és kezdünk el dolgozni a saját javunkra. Az alacsonyabb energiáink kitisztításával a Fényünk gyarapodik és a kapcsolatunk a Felsőbb Énünkhöz erősödik és kifényesedik. Elkezdünk úgy élni, hogy kapcsolatban vagyunk a saját Isteni önmagunkkal. És ott van minden információ rólunk, minden helyes vezetés és tudás elérhetően. Szeresd magad olyannyira, hogy megadod magadnak azt a lehetőséget, hogy a Fény áradjon belőled apránként és végül olyan teljességgel ragyogjon amilyennel az az Isteni részed csak ragyogni tud.

Sok évtizedig én is kerestem, kutattam különböző irányzatokat, csináltam számos gyakorlatot és meditációt. Ezek engem igen erősen vittek előre, sok tapasztalatot szereztem és idővel megkaptam azt a bizonyos vezetést is. Csillagsegítőim útmutatást adtak a meditációkhoz és a testen kívüli utazásokhoz. Ők ott voltak és tanítottak engem, hogy milyen az ember energia-felépítése és ennek számos szintje. Nagyon szerencsés voltam amikor személyes, kezemet fogó vezetést kaptam. Ezenkívül mindig mellettem voltak a spirituális ösvény testvérei, akik támogatták a helyes irányt. Ezért is nagyon hálás vagyok.

A kellő időben kaptam iránymutatást, hogy mindezt megoszthassam más keresőkkel is. Évekig tartottam tanfolyamokat, meditációs estéket, összejöveteleket és megosztottam a saját tapasztalataimat. Láttam sok lelkesedést és rádöbbenést, a boldogság pillanatait és a rezgés változását. De valami mégis hiányzott. Próbáltam kérdezni és keresni egy olyan módszert, amely valóban tartós változásokat hozna a szellem ösvényén járok rezgéseiben és a mindennapokban, mert az évek során észrevehettem, hogy a sok jó pillanat és a változni akarás mégsem volt tartós.

A derű és a bizalom átmeneti volt és sokaknak a hétköznapja továbbra is csapongó és túlságosan is kihívó volt. Ugyanazok a problémák megismétlődtek és a boldogság nem volt tartós, a saját vezetés nem működött. A negatív érzelmek vezényelték mindenki viselkedését és a saját reakcióikat elkeseredésükben dobálták körbe. Hol volt a tartós elmének békéje és nyugalmának titka? Tehát tovább kerestem. Egyre jobban elkezdtem hinni és bízni a régi módszerekben, szent könyvekben és írásokban. Jézus példát hozott, hogyan éljünk úgy, hogy Isten vezesse minden tevékenységünket és az alap az erős bizalmon volt a megpróbáltatásokkor is. A Buddhizmus módszerei törekedtek a rezgés tartós változtatására azáltal, hogy bíztak Buddhában és  a saját önismeretben. Érdekelt az ősi Beavatottak élete és azok a módszerek amelyekkel a magas rezgés és a kapcsolat a Fénnyel fennmaradt.

EMBER ISMERD MAGAD mottó egyre mélyebb értelmet nyert és végül néhány évvel ezelőtt, amikor egy régi barátommal találkoztam, a hiányzó kapocs meglett! Szeretett barátom is kutatta és kereste a válaszokat. Ő maga a valóban tiszta ösvényt élte már egy pár évtizede és végül teremtett mindenki saját Isteni kapcsolatához egy célratörő módszert úgy, hogy az összes ember egyenértékűen, a körülményektől függetlenül tudja végezni a saját rezgését emelő munkát a mindennapjaiban és végül el is érje azt, amire minden lélek valóban vágyik! Ennek a lényeges része a felelősség vállalás önmagunkért, a saját energiánkért és a bizalom a Fény erőiben. Ugyanakkor növekszik az önismeret és a lehetséges megbotlások már nem ismétlik önmagukat. Az ember és az ő rezgése tartósan megváltozik a tisztításnak, az önmaga elfogadásának és szeretetének köszönhetően és végül a hétköznapi körülményei is megváltoznak. Mindez pozitív, gyógyító irányba.

Azáltal, hogy a saját rezgésünkkel kapcsolatban tudatosak vagyunk és a Fény segítségét kérjük akkor, amikor valamilyen negatív, alacsonyabb energia a felszínre kerül, vezetve a reakciót és a cselekedeteket, akkor válóban meglehetne szabadulni attól az alacsonyabb energiától, amelyik gátolja a kapcsolatunkat a saját Felsőbb Énünkhöz, az Isteni részünkhöz. Mert a Fény valóban amikor kérjük a segítségünkre jön. Ez nagyon logikus és az összes rezgéssel kapcsolatos törvény ezt támogatja.

Tehát miből is áll össze az érzelemmunkálkodás a Fénnyel?

1. Napi szinten legyél éber magaddal szemben olyannyira amennyire csak lehetséges.
2. Vedd őszintén észre azokat a pillanatokat és találkozásokat amelyeknél erősödnek benned a negatív érzelmek.
3. Ismerd fel a negatív érzelmet akkor amikor aktív, tehát az energiameződ “felszínén” van és fogadd el ezt magadban, ne próbáld elnyomni vagy elrejteni magaddal szemben.
4. Ilyenkor azonnal kérjél segítséget a Fénytől; Isten, Buddha, Krisztus, Angyalok vagy hasonlók, akik a felsőbb Fény erejét képviselik, munkálkodhatnak veled amikor a Fényt választod és segítséget kérsz. Például: “Kérem, hogy Krisztus tisztítson meg az irigység érzésétől.” vagy “Szeretett Angyalom, vedd el tőlem az irigység érzését.”
5. Ne reagálj úgy, hogy a negatív érzelmet másokra dobod, tehát amikor más embereket, helyzeteket vagy a környező világot hibáztatod a saját érzelmeidért vagy reakcióidért.
6. Bízz abban, hogy meghallanak téged és segítenek!
7. Ne feledd, hogy rezgésszinten nem lehet hazudni, még ha magadnak tudsz is.
8. Örülj annak, hogy feljön benned az a rossz érzelem (az összes rossz érzelem), mert akkor tudod azt/azokat elfogadni és felismerni magadban, kapsz segítséged és a Fény benned ezáltal növekszik!
9. Örülj az összes boldog pillanatnak és a nyugodt napoknak is.
10. Tegyél jó tetteket, légy a lehető legpozitívabb és élvezz minden szépséget magad körül. Szeresd a hozzád legközelebb lévőket a legjobb tudásod szerint.

Tehát örömmel előre!

A Fény erőivel való munkálkodás hatékony, és ez semmiképp sem ennek az időszaknak a divatos új módszere, hanem a régi szent könyvekből lett frissítve ehhez az időhöz.

Tisztánlátóként vizsgálgatva egy negatív érzelem/gondolat/reakció az auránkban energiafelhőként látható, ami sötét, tisztátlan és gyakran még kellemetlen is. Ennek formája, erőssége és irányultsága változó lehet, de biztosíthatom, hogy még az “angyalinak” tűnő embernek is van mindenféle dolog az energiamezejében, ha azok nem lettek a saját aktív spirituális munkával kitisztítva onnan. Igazából energiaszinten senki sem jobb vagy rosszabb  a másiknál… mindannyiunknak van tisztítani valója. Azok akik most vagyunk ebben az életben az az előző életeink összefoglalása. Mi ezeknek a összegzése vagyunk, úgy az érzéseink mint ahogy a viselkedésünk szempontjából is. Ezek és az életnek a programozásai rángatnak minket az egyik vagy a másik irányba, mindezeknek a rabjai vagyunk, még ha úgy is gondoljuk hogy már nagyon spirituálisak vagyunk…

Amikor a Fény, az életet teremtő és fenntartó energia bennünk gyarapodik, akkor az összes jó érzelem is gyarapodik és erősödik. Változunk és megteremtjük a kapcsolatot a Felsőbb Énünkhöz és ennek a vezetéséhez. Apránként egyre fényesebben ragyoghatjuk azt a Fényt, ami igazán vagyunk és végül mi magunk megtudhatjuk ennek az életnek a tervét, a célját és a lehetséges feladatát. A boldogság és a Fény a környezetünkben is gyarapodik és végül minden negatív elveszítené a fogást felettünk és átformálódna feltétel nélküli szeretetté. Az emberiség lépésről lépésre egyénenként változna.

Most van itt a megfelelő idő hogy felelőséget vállaljunk saját magunkért, a saját rezgésünkért és elkezdjük a valódi spirituális utat. Ez a módszer megadja ehhez a megfelelő eszközöket, ha nincs arra lehetőség hogy az életűnk végéig elvonuljunk egy magas tanító útmutatásával.

Ha minden ember csak magát, a saját érzelmeit nézné és elkezdené a munkát az önmaga kitisztításához, akkor a világ megváltozna mivel a negatív erő már senkinek az életében sem találna helyet. Tudom, hogy hálából az Anyaföld is felsóhajtana! Magasabban rezgő lelkek már nem tudják károsítani magukat, másokat és ezt a csodás bolygót sem, amelyik az otthonunk és megadja nekünk az élet lehetőségét a testben.

A mindennapi érzelemmunkálkodáson kívül még érdemes elgondolkodni minden választáson az életünkben amit teszünk. Gyarapítja-e ez a tett vagy irány a bennem lévő Fényt, viszi-e előbbre a lelkemet az Isteni részem és ennek a vezetése felé? Étel, ital, és a környezet amelyben mozogsz, a társaság stb. hatnak mindenki energiájára. A pozitív mozgás, a meditáció és a tiszta természet is jótékonyan hatnak.

Amikor az alacsonyabbat tisztítjuk önmagunkból fontos a boldogságra is összpontosítani, törekedni a pozitivitásra és az együttérzésre. Kapcsolat az Anyaföldhöz, más ösvényen járók társasága és a nyitott beszélgetések erősen támogatják a boldogabb és kiegyensúlyozottabb élethez való törekvésünket, ami az önmagunkkal való munkálkodás által történik. Tehát legyél te az a változás amelyet a világban szeretnél látni. Mindannyiunk munkája segíti az egységet és még az is lehet, hogy eljön az a nap, hogy elérjük azt a kritikus tömeget amikor az oly régen várt nagy felébredés megtörténik!