A 2022-es Év Már Az Ajtó Mögött Áll

A régi időkben, főleg az én gyermekkoromban, az új év és annak a fogadása nagy esemény volt és egy valódi ok az ünneplésre. Ekkor összegyűlt a család ónt önteni és mindenki számára az eljövendő év témáit megjósolgatni. Íly módon kerültünk közelebb egymáshoz a családban is az eljövendő év számára.

Lehet, hogy én kiestem ennek a kórnak az áramlatából, de az új év manapság váratlanul jelenik meg előttem, és már nem tudok hozzá ünnepként viszonyulni, hanem akkor általában felismerek egy erős lefelé húzó energiát, amit manapság ünneplésnek hívnak.
De ettől függetlenül, általában az új év energiája már december elején elkezd beáramolni, mintha bekukucskálva az ajtó mögül, lelkesen, hogy a föld felszínére ismét egy új témát, új irányt hozhasson az egész emberiség számára. Az emberiség időszámításának a ciklusairól van ugye szó. Persze vannak új év kezdések szintén a tibeti és kínai naptár szerint. Azok is az új év témáit és energiáit jósolják meg.

Ilyenkor én általában az eltelt év témáin elmélkedek és azok megvalósulásán és erős vonzódást érzek a csendbe és az önmagamra való hallgatásra. Csak azáltal tudom az új áramlatok hangját megragadni.

Így hát most van ismét az a pillanat, amikor az érzékszervek érzékennyé váltak, hogy ennek az új évnek az áramlatait befogadják. A Segítők ma abba az irányba “lökdöstek”, hogy a gép elé való leülés a helyén lenne a mai napon, másképp elveszítem az e pillanat hozta üzenetet.

Ma eszembe jutottak szintén azok az elmúlt szilveszterek és azoknak az ünnepélyes befogadása. Ahhoz hozzátartoztak szintén az új évi ígéretek és miért ne a kívánságok is. A rakéták kilövése, az azokkal való ünneplés, a csodálatos színes fényeken való gyönyörködés és a robbanás által felemeltetett apró félelem is visszatértek az emlékezetembe.

A saját szívemből az új évhez kapcsolódóan kívánságok emelkedtek elő. Bárcsak most végre megváltozna az irány, győzne az emberek jóindulata és bölcsessége. Beszélgettünk ma Patrick-al a jó kívánságokról és az ő egyes számú kívánsága (szintén a listán) igazából minden mást is megváltoztató volt, és a megvalósulásakor minden bizalom visszahozója lehetne, amit a jelenlegi hatalomtartók olyan sokaknál lerombolták. Mindannyiunknak folyamatosan hazudnak, minden szinten és módon, volt aztán szó a politikáról, az üzletelésről, a társadalom különböző részeiről vagy méghozzá az egyes, még alvó egyénekről. Tudom, hogy közülünk olyan sokan vágynak rá, hogy ez változzon. És persze tudom, hogy csak saját magunk tudjuk azt a változást elhozni.

Itt van a mi “utópisztikus” kívánságlistánk a jövő év számára.

1. Megalapítanák a világ Igazság Tanácsát, ahonnan mindegyik ország állampolgára mindig, amikor szeretné, leellenőrizhetné, hogy mi az igazság akármelyik dologról, irányzatról, epidémiáról, a világ állapotáról, a természetről stb. stb… Ennek a vezetőségében csak magas tudatosságok lennének, lelkek, akik már spirituálisan felébredtek és az Isteni tudáshoz tiszta kapcsolatban állnak. Ők olyanok lennének, akik az életüket az igazságban és a szeretetben élték és erős példái voltak a bölcsességnek a hétköznap szintjén. Ugyanez a Tanács gondoskodna arról is, hogy az emberiség együtt az Anyafölddel az Isteni igazságban éljen. A közös megállapodás szerint. Ők az egész világot a helyes irányba tartanák folyamatosan.

2. Eltűnne a pénz hatalma és ennek mentén a negatív, másokat pusztító hatalom gyakorlása és az emberek manipulálása. Tényleg megadnák az embereknek a lehetőséget, hogy hatással legyenek a közös dolgokra és hogy dönthessenek a közös irányról.

3. Megszüntetnék a médiát és az az Igazság Tanácsa jönne a helyére. A félelemkeltés, a manipulálás és a folyamatos választások irányítása befejeződne és az embereket arra lelkesítenék, hogy kutassanak, gondolkozzanak és megtalálják a jó élethez való igaz tanácsokat.

4. Az iskolák helyére a spirituális evolúcióra alapozott közösségek jönnének, amelyekben mindegyik lélek helyes, a saját helyzetének és szintjének megfelelő pozitív vezetést kapna. És elsődlegesen bölcsességet, ami megtanítaná az emberi lét értelmét a föld felszínén, fejlődő szellemi lényként. Az elhozná mindenki számára a személyes élet értelmét.

5. Minden szabad energiaformát használatba vennék és azok hasznát mindenki számára egyformán osztanák el annak érdekében, hogy mindenki saját maga és a különböző közösségformák fejlesztésére tudjon összpontosítani. Mindenki választhatna, hogy milyen közösségben és milyen környezetben szeretné az életét élni, önmagát fejlesztve.

6. Mindegyik lélek a képességeinek és a lelkesedésének megfelelő fontos teendőt kapna. És minden munkáért, ami elősegítené és erősítené a közös jót, mindenki szintén kapna egy konkrét hasznot, ami lehetne mondjuk a lakhatással vagy a táplálkozással kapcsolatos. Minden ötlet és találmány mindig mindenki javát szolgálná és így az újat, a pozitívat és a feltételnélküli szeretet világmintáját szolgálnánk.

Itt volt egy pár szép kívánság a jövő év számára és ezek megvalósulása természetesen erőszak nélkül történne, csak és kizárólag a mi egyének közös elhatározásunk és a változáshoz való akaratunk hozna mindent létre.

                             **********                     

Aztán engedjük, hogy a 2022-es év elmondja, hogy milyen energia van oda teremtve, tudnának-e vajon az előbb megnevezett kívánságok legalább valami módon előrefelé mozdulni.

Az év elejének, tavasznak az energiája gyorsként mozog, szintén nyugtalanul. Az többek között az egyéni ember nagy változás iránti vágya- és kívánságaként látszódik. Kettő nehéz, a szembesítés, a fájdalom és az ijesztgetés éve most a végéhez ért. Ennek az időszaknak a pozitív eredményeként hihetnénk azt, hogy sokak elméje és szíve kezd eléggé belefáradt lenni ebbe a folyamatos tudatlanságba és bizonytalanságba, szintén a gyűlöletbe, amit folyamatosan kívülről lázítanak. A remény a jobb jövőről már sok egyén gondolatában csírázik.

Az emberiségben már osztódás történt, aminek a gyökerei ez az epidémia által a fekete-fehér és a hibásokat kereső gondolkodásban és cselekvésben vannak. A kettéosztódás a két különböző nézőpontot képviselők táborába valószínüleg erősödni fog az eljövendő tavasz alatt. A változás energiája mindkét táborban keresi az útját a kibontakozáshoz. Azok, akik felébredtek és hisznek a pozitív változáshoz való képességünkbe, kezdik elmélyíteni a kölcsönhatásukat, az együttműködésüket és keresni kezdik a közös, konkrét irányukat is. A hibáztatásokra nem szükséges válaszolni, semelyik oldalon se, hanem most lenne itt az idő, hogy megtaláljuk a közös törekvést és az életünket úgy rendezzük, hogy mindenki megtarthassa az önrendelkezés jogát és így fennmaradna a szabad akarat törvénye. Új gondolatok és kívánságok gyűltek össze az éterbe és azoknak megkellene adni a lehetőséget a megvalósulásra.

Most nem a pánik ideje van, hanem a bizalom erősítésének ideje. Az azt jelenti, hogy hiszel saját magadba és abba a jóba, amit hordozol és ugyanakkor szintén a saját képességedbe a múlt fájdalmaiból, tapasztalataiból és félelmeidből való kigyógyuláshoz. Itt az idő megosztani azokat a tapasztalatokat, amik elmondják másoknak, hogyan lehetséges minden változás.

Gyakran emeltem elő a gondolatot, hogy egyesülünk az energiában, de most van az az év, amikor itt lenne az idő, hogy konkrétan is egyesüljünk, határokon és különböző nézőpontokon túl. Nekünk sok csodás barátaink vannak Finnországban és Svédországban és most jó idő lenne velük megosztani a tapasztalatokat arról, hogyan tudnánk egyesíteni az erőnket annak a változásnak az irányába, amire mindannyian törekszünk.

A felelősség gondolata az eljövendő év egyik központi vita tárgyává emelkedik, és azt végre a magasabb nézőpontból kellene megérteni. A magasabb megértés és a bölcs választások szintén a kollektív evolúció céljai, mivel csak olyan módon tudjuk elkerülni ugyanazokat a szenvedéseket, amiken az emberiség évezredekig ment keresztül. Most jó lenne az idő ahhoz, hogy felelősséget vállaljunk a saját fejlődésünkért és a pozitív változásért, mivel a hozzá való magas támogatás az eljövendő év ajándéka az emberiség számára.
Az emberiségnek azonban be kell ismernie a felelősségét mindenben, ami a konkrét világban elénk jön. Bölcsesség annak megértéséhez, hogy mi a teendő az egyéni szinten annak érdekében, hogy a változás valódi lehessen és nem csak egy álom, amit együtt fenntartunk, most kell megosztani mindenhová és mindenkinek, aki most keres.

Tudom, hogy ebben a blogban már évek óta “papolunk” az egyesülésről és az önzőség kitisztításáról, és ismét egyszer ez emelkedik az év témái közé. A felelősség kiterjesztésének a gondolata azzal kapcsolatos, hogy egyesülünk a jó cél, a helyes, minden lény számára hasznos változás érdekében. A gondolat a jóról, a pozitívról, a szeretetteljes változásról már évtizedek óta csirázik, de a gondolat megvalósításához szükséges tettek és eszközök hiánya majdnem mindig felborította a jó ötleteket és próbálkozásokat. Most lehetne annak az ideje, hogy közös megállapodás által elhozzunk egy minden vágyakozó számára elérhető új kezdetet, azok a változás jó eszközei formájában, amelyek mindannyiunk számára adottak. Most jó idő van hozzá, hogy feltűrd az ingujjadat!

Az együttérzés, az embertárs szeretete a konkrét szinten, az önzetlen cselekvés, az együtt tevékenykedés, a kedvesség és a megértés a kölcsönhatásokban szintén olyan témák, amelyeket a magas terv erre az eljövendő időre tervezett. Most van itt az idő, hogy mindannyian megint egyszer azon elmélkedjünk, hogy mit jelent ez a saját életünkben. Szeretnél-e nyitott szívvel kapcsolatban lenni a természet részeivel, gondoskodni róluk az egyre kissebbé váló életterükben vagy tudatosságot hozol-e, hogyan tudnánk együtt változtatni a világot minden élőlény szükségleteit és fejlődését figyelembe véve. Vagy te vagy-e az, aki egyik városból a másikba megy a saját tapasztalatáról mesélve, információt és eszközöket megosztva annak érdekében, hogy mások is hinni tudjanak a változásba. Vagy talán te vagy az, aki magas információt és rezgést hoz a föld felszínére, hogy a többiek nagyobb Fényt és igazságot tapasztalhassanak. Talán te vagy a gyógyító, aki a saját gyógyulásának szeretetteljes ösvényéről mesél, segít másokon, hogy ők is hinni tudjanak. Vagy te vagy-e az, aki az elveszettek mellett halad, csendben szeretve őket… Mindannyiunk számára létezik egy saját terv, ami a magasabb megvalósításában csak jót hoz az egész emberiség számára. Szeretnél-e tehát azok közé csatlakozni, akik nem adják fel, hanem a hétköznapjaikban alkalmazzák a spiritualitást és a világot a szorgalmas elkötelezettségükkel változtatják saját maguk által és végül beavatva lesznek a feladatukba.

A jövő év a nagy választások erősítésének éve. És a jövő tavasz-nyár megfogja mutatni, hogy ez a legjobb és lehet, hogy szintén a legrosszabb esetben mit hozhat elénk. Most ha valaha fontos a Fényben és a bizalomban maradni, akkor is ha a világ néha a csúnya arcát mutatná. Minél erősebb az egyetlen ember Fénybe és Magas Segítségbe való bizalma, annál jobban teremtjük együtt annak a pozitív megnyilvánulását.

Én is hinni akartam, hogy minden jó csak megtörténik és az emberiség hírtelen felemelkedik a tiszta szeretetbe és így minden probléma ellesz törölve. Persze ez a lehetőség létezik, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, az egyéneknek a saját változásuk által kell ösvényt teremteniük számára. A gyakorlatban az azt jelenti, hogy mi felébresztjük azt az Isteni szikrát magunkban a saját személyes munkánk által. Az azt jelenti, hogy emlékezünk arra a szikrára az élet minden körülményeiben, főleg a nehéz helyzeteinkben. Önmagában saját magunk és mások Isteni szikrájának felismerése, az emlékezés saját magunkra még nem hoz tartós változást, hanem az csak a nagy változás kezdete, amire az emberiség most törekedik. Aztán az élet maga tanít minket és elhozza elénk a fejlődés lehetőségeit. A szellemi (vagy spirituális) fejlődés már szóként elmondja, hogy mindannyiunknak a Szellemünk, a valódi énünk irányába kell fejlődnünk. Helyes választásokat kell meghoznunk és azt változtatnunk, amit korábban magunknak és másoknak teremtettünk. Ez a lélek rezgésének tisztítását jelenti és az általa történő emelkedést.

Az eljövendő évben nagyjából augusztus ideje különlegesként emelkedik elő. Ezt az év hónapjai közül a többitől külön emelik, mintha fölfelé. Ez ugyanakkor júliust és szeptembert is magával húzza. A látomás jelentőségét sajnos nem mondják el, csak ezt a képet kapom. Az év végét egyenletes szegmensként mutatják, és értem, hogy semmi sincs még kőbe vésve, hanem mi mindannyian együtt teremtjük az év első fele alatt az év végi energiákat.

Ez a teremtés gondolata valószínüleg a 2022-es év legnagyobb leckéje, ugyanakkor amikor mindannyiunk irányát ismét egyszer leellenőrizteti. A félelmet vagy a bizalmat választom-e, az elkülönülést vagy az egyesülést, a negatívvitást vagy a szeretetet, a megítélést vagy az együttérzést.

SZÍVBÉLI KÖSZÖNET AZ ELMULT ÉVÉRT, KÖSZÖNJÜK HOGY LÉTEZEL ÉS HISZEL VELÜNK, A SAJÁT MUNKA, A FÉNY ÉS A SZERETET ÁLTAL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSBAN.

ÜDVÖZÖLÜNK 2022-ÉV !