Kirjat ja kortit

Patrick Winquist: Largími y raj – Jumalallinen totuus Valosta

Nämä kirjat on kanavoitu tähän aikaan kaikille, jotka kaipaavat henkisen kehityksen työkaluja omaan arkeensa. Kirjoissa neuvotaan, miten voi työskennellä Valon kanssa niin, että oma värähtely puhdistuisi ja kohoaisi ja lopulta Jumalallinen yhteys omaan korkeimpaan avautuisi. Niin monet etsivät ja kaipaavat sellaisia työkaluja, jotka toisivat pysyviä värähtelyn muutoksia ja sen kautta hyviä ja positiivisia muutoksia omaan elämään.

Kirjojen totuus on ikiaikainen ja Jumalallinen ja sitä on tuotu ihmiskunnalle jatkuvasti eri mestareiden kautta. Nämä kirjat ovat totuuden päivittämistä tähän kriittiseen aikaan ihmiskunnan historiassa. Niiden sisältö ovat selkeää tekstiä jokaisen vastuusta ja työstä itsensä kanssa ja ne antavat myös suurempaa kuvaa ihmisenä olemisesta täällä maan päällä. Värähtelyn muutostyötä opetamme myös kursseillamme, jotta jokainen sielu voisi lopulta saada kaiken tiedon itse, omalta Korkeimmaltaan, ilman välikäsiä. Se olisi sellainen muutos, joka muuttaisi myös maailmaa….

Largími y raj I

Älä ajattele kuin ihminen.

Valoon, rakkauteen ja rauhaan keskittyminen on kaunis ja positiivinen suunta, mutta tässä ajassa se ei enää riitä! Ihmiskunnan ja maaplaneetan energia on nyt sellaisella tasolla, että jokaisen sielun on otettava vastuu omasta värähtelystään. Joka hetki jokainen meistä luo omien tunteidensa, ajatustensa ja reaktioidensa kautta energiaa, joka peilautuu konkreettisina tekoina ja tapahtumina ihmisten välillä ja maan päällä.

Jokaisen sielun tehtävä täällä maan päällä on oman kentän puhdistaminen. Enää emme voi peittää negatiivista energiaa kauniiden naamioiden alle, vaan oikeaan työhön on ryhdyttävä.

Tämä kirja on tuotu tähän aikaan, tämän ajan ihmisille, jotta tätä puhdistustyötä voisivat kaikki tehdä joka päivä omassa arjessaan. Kirja neuvoo, miten työskennellä itsensä kanssa, miten vapautua haitallisista ohjelmoinneista sekä miten oppia ajattelemaan, ei niin kuin ihminen, vaan niin kuin Valoa kohti ponnisteleva sielu.

Largími y raj II

Takaisin Jumalan luo.

Tämä kirja on jatkoa henkilökohtaiselle puhdistusoppaalle, ja se kertoo miten yksittäisen sielun työ voi muuttaa suurta kokonaisuutta.

Ihmiskunnan polku on jo vuosisatojen ajan kiertynyt yhä kauemmaksi Jumalallisesta ohjauksesta ja Valosta. Tässä ajassa niin monia sieluja polttaa kaipaus korkeisiin värähtelyihin ja takaisin Jumalan luokse. Niin monet etsivät oikeaa polkua, joka voisi muuttaa kaikkien asioita paremmiksi.

Polku Jumalan luokse kulkee käsi kädessä Valon auttajien kanssa ja vilpitön etsijä saa lopulta vapautuksen oman henkisen puhdistustyönsä kautta. Valon auttajat ovat aina läsnä kaikkien elämässä, mutta heidän apuaan tulee muistaa pyytää.

Työskentelemällä oman värähtelynsä puhdistamiseksi ja nostamiseksi voi jokainen sielu osallistua suurempaan puhdistustyöhön, kollektiivisen energian kohottamiseen ja Äitimaan parantamiseen.

Vastuun ottaminen omasta värähtelystä on ensimmäinen askel kohti ihmiskunnan ja tämän uskomattoman kauniin planeetan tulevaa.

Largími y raj III

Tämä on Largími y raj-kirjasarjan kolmas ja viimeinen osa.

Tässä kirjassa avataan historian valossa ihmiskunnan tilaaja menneiden valintojen merkitystä ihmistietoisuuden kehityksen kannalta.

Kirja antaa laajemman kuvan siitä, miksi ihmiskunta on nyt näiden tapahtumien edessä, joita se on läpikäynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Lukija saa myös opastusta siihen, miten jo luotua energiaa voi puhdistaa niin, että tulevaisuus koko ihmiskunnalla olisi rakkauteen perustuvaa.

Largími y raj I-III (Kokoomateos)

Tämä kirjasarja on tarkoitettu opastukseksi juuri tähän ajanjaksoon ja tämän päivän henkisille etsijöille.

Kirja kostuu kolmesta osasta, joissa jokaisessa annetaan laajempaa kuvaa siitä, mitä on olla ihminen maan päällä ja mikä on yksittäisenkin ihmisen ja sielun tarkoitus täällä maan päällä. Lukija saa myös sellaisia työkaluja, joilla voi muuttaa omaa elämäänsä positiivisemmaksi, rakkaudellisemmaksi ja merkityksellisemmäksi. Se avaa selkeällä tavalla omaa henkisen työn merkitystä suhteessa ihmiskuntaan kokonaisuutena.

Tämä kolmiosainen kirja on jokaisen sielun henkisen työn perustaksi annettu, jotta Valo ja Rakkaus vihdoin konkreettisellakin tasolla voittaisi maan päällä.

Kortit

Kirjojen I&II lisäksi on kanavoitu myös korttipakka, jossa on 90 korttia. Kortit on tarkoitettu helpottamaan arjen henkistä työtäsi.

Voit nostaa pakasta kolme korttia avuksesi, jos sinulla on jokin tunnetila, josta et saa kiinni tai jokin tunnetila ei meinaa helpottaa. Näin voit saada tilanteeseen suoran vastauksen tai jokin kortti voi muistuttaa suuremmasta kuvasta ja tämän työn merkityksestä.


Voit tilata kirjoja ja kortteja nettimyymälästämme.

Kirjoja ja kortteja myy myös Era Nova Helsingissä, Vattumannen Tukholmassa ja Regnbågen Göteborgissa.