Böcker och kort

Patrick Winquist: Largími y raj – Gudomliga sanningen om ljuset

Dessa böcker är kanaliserade specifikt för denna tidsålder, åt alla som saknar verktyg att utföra andligt arbete i sin vardag. I böckerna finner du handledning för hur du kan arbeta med Ljuset så att din vibration rengörs, stiger och slutligen öppnar den Gudomliga kontakten till ditt Eget Högsta. Så många söker och saknar verktyg som skulle ge bestående och hållbara förändringar i de egna vibrationerna och därmed också goda och positiva förändringar i ens eget liv.

Sanningen i böckerna är uråldrig och Gudomlig och har gång på gång framförts till mänskligheten genom många olika mästare. I dessa böcker är sanningen uppdaterad för denna kritiska tid i mänsklighetens historia. De innehåller klar och tydlig text om ansvar och arbetet med sig själv samt ger en omfattande bild om vad det innebär att vara människa här på jorden. Vi undervisar även i arbetet med den egna vibrationen på våra kurser, så att varje själ till slut skulle kunna få all information på egen hand, från sitt Eget Högsta, utan mellanhänder. En sådan förändring skulle också förändra världen…

Largìmi y raj I

Tänk inte som en människa.

Att koncentrera sig på Ljus, kärlek och fred är en vacker och positiv riktning men i denna tid är det inte tillräckligt! Mänsklighetens och jordens energi är nu på en sådan nivå att varje själ måste ta ansvar för sin egen vibration. Varje sekund skapar var och en av oss genom våra känslor, tankar och reaktioner energi som speglas som konkreta gärningar och händelser människor emellan och på jorden.

Varje själs uppgift här på jorden är att rengöra sitt eget fält. Vi kan inte längre dölja den negativa energin under vackra masker utan det riktiga arbetet måste påbörjas.

Denna bok har givits i denna tid, till nutidens människa för att alla skulle kunna göra detta rengöringsarbete varje dag i sin egen vardag. Denna bok ger råd om hur man kan arbeta med sig själv, hur man kan frigöra sig från skadliga programmeringar och hur man kan lära sig att tänka, inte som en människa, utan som en själ som strävar efter att nå Ljuset.

Largìmi y raj II

Tillbaka till Gud.

Den här boken är fortsättning på den personliga putsboken och berättar om hur en enskild själs arbete kan ändra på den stora helheten.

Mänsklighetens stig har under århundraden kommit allt längre från den Gudomliga vägledningen och Ljuset. I den här tiden är det många själar som har en brinnande längtan tillbaka till höga vibrationer och till Gud. Många letar efter den rätta stigen som skulle göra allt bättre.

Stigen till Gud går hand i hand med Ljusets hjälpare och den som uppriktigt letar får till slut befrielse via sitt eget andliga putsarbete. Ljusets hjälpare är alltid närvarande i allas liv men man behöver komma ihåg att be om hjälpen.

Genom att putsa och höja sin egen vibration kan varje själ delta i ett större putsarbete med att höja den kollektiva vibrationen och att hela Moder Jord.

Det första steget till fortsättning för mänskligheten och den här underbart vackra planeten är att ta ansvar för sin egen vibration.

Kort

Till boken finns det även en kanaliserad kortlek med 90 kort. Korten är menade att underlätta ditt andliga arbete i vardagen.

Till din hjälp kan du lyfta tre kort om du har en sinnesstämning som du inte lyckas få tag på eller om det inte lättar. På så sätt kan du få ett direkt svar på en fråga eller också kan ett kort påminna om en större helhet och betydelsen av det här arbetet.


Böcker och korten kan beställas i webbshoppen.

Böcker och kort säljes också i Era Nova i Helsingfors, Vattumannen i Stockholm och Regnbågen i Göteborg.