Luxia-Method® työskentely Valon avulla

TUNNETYÖSKENTELY VALON KANSSA

Monet sielut etsivät tänä aikana yhteyttään omaan alkuperäänsä, omaan Jumalalliseen osaansa. Niin monet kaipaavat… jotain suurempaa, omaa ohjausta, puhtaampaa rakkautta, todellista itseään..

Mikä estää meitä olemasta yhteydessä ohjaukseen, Jumalalliseen alkuperäämme, todelliseen itseemme?

Kaikki se matalampi värähtely meissä on puhtaamman yhteyden esteenä. Kaikki alemmat tunteemme, ajatuksemme ja reaktiomme on kerääntyneenä sieluumme ja sitä kannamme elämästä toiseen, jollemme herää työskentelemään itsemme hyväksi. Puhdistamalla pois matalammat energiamme, Valomme lisääntyy ja yhteytemme omaan Korkeimpaamme vahvistuu ja kirkastuu. Alamme elää yhteydessä omaan Jumalalliseen itseemme. Ja siellä on kaikki tieto meistä, kaikki oikea ohjaus ja tieto saatavilla. Rakasta itseäsi niin paljon, että annat itsellesi mahdollisuuden loistaa Valoa, vähitellen ja lopulta niin täydesti kuin se Jumalallinen osa sinua oikeasti voi loistaa.

Monen vuosikymmenen ajan minäkin etsin, tutkin erilaisia suuntauksia, tein lukuisia harjoituksia ja meditaatioita. Ne veivät minua kyllä vahvasti eteenpäin ja sain paljon kokemusta ja aikanaan myös sitä ohjaustakin. Tähtiauttajani olivat opastamassa meditaatioon ja kehon ulkopuolisiin matkoihin. He olivat opettamassa millainen on ihmisen energiarakenne ja sen lukuisat tasot. Olin hyvin onnekas saadessani näin henkilökohtaista kädestäpitäen ohjausta. Lisäksi minulla on aina ollut henkisen polun sisaria tukemassa oikeaa suuntaa. Siitäkin olen hyvin kiitollinen.

Sain aikanaan sitten myös opastusta jakaa tätä kaikkea myös muille etsijöille. Vuosien ajan pidin kursseja, meditaatioiltoja, kokoontumisia ja jaoin omia kokemuksiani. Näin paljon innostusta ja oivalluksia, onnen hetkiä ja värähtelyn muutosta. Mutta siltikin jotain puuttui.. Yritin kysellä ja etsiä sellaista menetelmää, joka oikeasti toisi pysyviä muutoksia hengen polulla kulkevien värähtelyihin, ja arkeen, sillä sain vuosien ajan huomata, miten niin moni hyvä hetki ja muutoksen tahto ei ollutkaan pysyvää.

Tyyneys ja luottamus olivat väliaikaisia ja monen arki oli edelleen takkuista ja liiankin haastavaa. Samat ongelmat toistuivat eikä onni ollut pysyvää eikä oma ohjaus toiminut. Negatiiviset tunteet ohjailivat kaikkien käytöstä ja omia reaktioita heiteltiin surutta ympäriinsä.. Missä oli pysyvän mielenrauhan ja tyyneyden salaisuus? Etsin siis lisää… Aloin uskoa ja luottaa yhä enemmän vanhoihin metodeihin, pyhiin kirjoihin ja kirjoituksiin. Jeesus toi mallia, miten elää niin, että Jumala ohjasi kaikkea toimintaa ja perustana oli luja luottamus, myös koettelemusten edessä. Buddalaisuuden menetelmät olivat pyrkimässä värähtelyn pysyvään muuttamiseen itsetuntemuksen ja Buddhaan turvaamisen kautta. Muinaisten Vihittyjen elämä kiinnosti sekä ne menetelmät, joilla korkea värähtely ja yhteys Valoon säilyi.

IHMINEN TUNNE ITSESI motto alkoi saada syvempää merkitystä ja viimein joitain vuosia sitten tavattuani vanhan ystäväni, puuttuva linkki löytyi! Rakas ystäväni oli myös tutkinut ja etsinyt vastauksia, elänyt itse todeksi puhdasta polkua jo parin vuosikymmenen ajan ja lopulta luonut kaikkien omaan Jumalyhteyteen tähtäävän rautalankaversion niin, että kaikki ihmiset, samanarvoisina, olosuhteista riippumatta voisivat tehdä omaa värähtelyn kohottamistyötään omassa arjessaan ja lopulta saavuttaa sen, mitä kaikki sielut oikeasti kaipaavat! Oleellinen osa siinä on vastuun ottaminen omasta itsestään, omasta energiastaa sekä luottamus Valon voimiin. Samalla itsetuntemus kasvaa ja työn edetessä mahdolliset kompastumiset eivät enää toista itseään. Ihminen ja hänen värähtelynsä muuttuu pysyvästi puhdistamisen, itsensä hyväksymisen ja rakastamisen ansiosta ja lopulta myös arjen olosuhteet muuttuvat. Ja kaikki positiiviseen, parantavaan suuntaan.

Olemalla tietoinen omasta värähtelystä ja pyytämällä Valon apua silloin, kun jokin negatiivinen, matalampi energia olisi pinnalla, ohjaamassa reaktioita ja toimintaa, voisi oikeasti vapautua siitä alemmasta energiasta, joka estää yhteytemme omaan Korkeimpaamme, Jumalalliseen osaamme. Sillä Valo oikeasti tulee avuksemme, kun pyydämme. Se on hyvin loogista ja kaikki värähtelyn lait tukevat sitä.

Mitä siis on tunnetyöskentely Valon kanssa?

1. Ole hereilllä itsesi kanssa päivittäin niin hyvin kuin mahdollista
2. Huomaa rehellisesti ne hetket ja kohtaamiset jolloin sinussa tapahtuu negatiivisten tunteiden voimistumista.
3. Tunnista negatiivinen tunne silloin, kun se on päällä, eli energiakenttäsi `pinnalla`ja hyväksy se itsessäsi, älä yritä tukahduttaa tai piilottaa sitä itseltäsi.
4. Pyydä silloin heti apua Valolta; Jumala, Buddha, Kristus, Enkelit tms. ovat korkeampaa Valon voimaa ja voivat työskennellä kanssasi, kun vain valitset Valon ja pyydät apua. Esimerkiksi: “Pyydän, että Kristus puhdistaa minulta pois tämän kateuden” tai “Rakas Enkelini, ota pois minulta tämä mustasukkaisuus”.
5. Älä reagoi niin, että heität negatiivisen tunteen muiden päälle, eli syytät toisia ihmisiä, olosuhteita tai ympäröivää maailmaa omista tunteistasi tai reaktioistasi.
6. Luota, että sinua kuullaan ja autetaan!
7. Muista, ettei värähtelytasolla voi valehdella, vaikka itsellesi voitkin.
8. Iloitse siitä, että sinussa nousee esille se ikävä tunne, (kaikki ikävät tunteet), sillä silloin voit sen/ne hyväksyä ja tunnistaa itsessäsi, saat apua ja Valo sinussa lisääntyy!
9. Iloitse myös niistä kaikista onnellisista hetkistäsi, ja tyynistä päivistäsi.
10. Tee hyviä tekoja, ole mahdollisimman positiivinen ja nauti kaikesta kauneudesta ympärilläsi. Rakasta lähimmäisiäsi parhaan kykysi mukaan.

Ilolla siis eteenpäin !

Tämä työskentely Valon voimien kanssa on tehokasta, eikä se ole mikään uusi, tämän ajan muotimenetelmä, vaan vanhoista pyhistä kirjoista tähän aikaan päivitetty.

Selvänäköisesti tarkasteltuna jokin negatiivinen tunne/ajatus/reaktio näkyy aurassamme kuin tummana, epäpuhtaana ja usein epämiellyttävänäkin energiapilvenä. Sen muoto, voimakkuus ja suuntautuminen vaihtelevat, mutta voin vannoa, että kaikilla “enkelimäisilläkin” ihmisillä on monenlaista kentässään, jos niitä ei ole puhdistettu sieltä aktiivisella omalla henkisellä työllä. Oikeasti kukaan ei ole energiatasolla toistaan parempi tai huonompikaan.. meillä kaikilla on puhdistettavaa. Se, mitä me olemme tässä elämässä, on kooste kaikista elämistämme. Olemme niiden summa, niin tunteidemme kuin käytöksemmekin osalta. Ne, ja kaikki tämän elämän ohjelmoinnit nykivät meitä suuntaan ja toiseen, olemme kaiken sen orjia, vaikka ajattelemmekin olevamme jo hyvin henkisiä…

Kun Valo, eli elämää luova ja ylläpitävä energia meissä lisääntyy, niin myös kaikki hyvät tunteemme lisääntyvät ja vahvistuvat. Muutumme ja saamme yhteyden omaan Korkeimpaamme ja sen ohjaukseen. Voimme vähitellen loistaa yhä kirkkaammin sitä Valoa, joka todella olemme ja lopulta saamme itse tietää tämän elämän suunnitelman, päämäärän ja mahdollisen tehtävän. Onnellisuus ja Valo lisääntyisi myös omassa lähipiirissä ja lopulta kaikki negatiivinen meissä menettäisi otteensa ja transformoituisi pyyteettömäksi rakkaudeksi. Ihmiskunta muuttuisi yksilö kerrallaan.

Nyt on oikea aika ottaa vastuu omasta itsestä, omasta värähtelystä ja aloittaa todellinen henkinen matka. Tämä metodi tarjoaa siihen hyvät työkalut, jos ei ole mahdollisuutta lähteä lopun elämän retriittiin jonkun korkean opettajan opastamana.

Jos jokainen ihminen katsoisi vain itseensä, omia tunteitaan ja aloittaisi työn itsensä puhdistamiseksi, maailma muuttuisi, sillä negatiivinen voima ei enää saisi sijaa kenenkään elämässä. Tiedän, että myös Äitimaa huokaisisi kiitollisuudesta! Korkeammin värähtelevät sielut eivät voi enää vahingoittaa itseään, ketään muita eikä tätä ihanaa planeettaa, joka on kotimme ja antaa meille elämän mahdollisuuden kehossa.

Tämän päivittäisen tunnetyöskentelyn lisäksi voi olla hyvä miettiä myös kaikkia valintoja, joita tekee.. Lisääkö tämä teko tai suunta minussa olevaa Valoa ja vie sieluani kohti Jumalallista osaani ja sen ohjausta.. Ruoka, juoma, ympäristö jossa liikut, seura jne.. vaikuttavat kaikkien energiaan. Positiivinen liikunta, meditaatio ja puhdas luonto ovat myös hyväksi.

On tärkeää myös keskittyä iloon, pyrkiä positiivisuuteen ja myötätuntoon samalla, kun puhdistaa sitä matalampaa itsestään. Yhteys Äitimaahan, muiden polulla kulkevien seura ja avoin keskustelu antavat valtavasti tukea pyrkiessämme kohti onnellisempaa ja tasapainoisempaa elämää. Oman itsemme kanssa työskentelyn kautta. Ole siis se muutos, jonka tahdot maailmassa nähdä. Jokaisen meidän työ auttaa kokonaisuutta ja ehkäpä vielä koittaa se päivä, jolloin saavutamme sen kriittisen massan ja tuo niin kauan odotettu suuri herääminen tapahtuu!