Luxia-Method® I & II-kurssit

LUXIA-METHOD® I-KURSSI

VIIKONLOPUN TEHOKAS VÄRÄHTELYN MUUTOSKURSSI

Peruskurssi laajemman ihmiskuvan saavuttamiseksi ja oman värähtelyn kanssa työskentelemiseksi.

Viikonlopun aikana annetaan runsaasti tietoa siitä, mitä on olla ihminen tässä ajassa ja miksi jokaisen työ oman itsen kanssa on nyt se tärkein avain kohti muutosta.

Kantavana ajatuksena on vastuun ottaminen omasta värähtelystä, sen puhdistamisesta ja kohottamisesta, niin että yhdistyminen Omaan Korkeimpaan olisi mahdollista.

Kerromme myös Äiti maan kehityksestä, erilaisista värähtelytasoista ja niiden tunnistamisesta sekä tietoisuuksien alkuperästä. Kaikille osallistujille annetaan myös henkilökohtaista ohjausta, oma tietoisuuden alkuperä huomioiden. Yhteinen ohjattu meditaatio sekä healing joka päivä.

Oman herkkyyden kehittämisharjoituksia, esim. auran katsomista, selvänäön ja tiedon aktivoimista.

Mahdollisuus ostaa puhdistustyöhön neuvova kirjat Largími y raj I ja II, Jumalallinen totuus Valosta sekä puhdistustyöhön liittyvät kortit. Niiden avulla voit jatkaa tärkeää työtä omassa arjessasi kurssin jälkeenkin.

LUXIA-METHOD® II-KURSSI

WORKSHOP OMAN VÄRÄHTELYN KOHOTTAMISEEN

Kakkoskurssi on oikea tehokurssi itsetuntemukseen, oman sielun/värähtelyn tunnistamiseen ja niiden muutosten tekemiseen, joita oman värähtelyn kohoaminen vaatisi.

Viikonlopun aikana käydään läpi ihmisen energiakenttää, chakroja ja niitä vastaavia energiakehoja sekä niihin liittyviä teemoja, tunteita ja ohjelmointeja.

Kurssilaiset saavat itselleen mietittävää ja tehtäviä kulloiseenkin chakraan liittyen. Lisäksi yhteisiä harjoituksia ja hiljentymisiä.

Tämäkin kurssi tähtää siihen, että jokainen voisi oman vastuullisen työnsä kautta saada yhteyden omaan Korkeimpaansa ja sitä kautta kaiken ohjauksen ja tiedon itse. Samalla se toisi myös sitä kaivattua muutosta koko ihmiskunnan kollektiiviseen värähtelyyn.