LUXIA BOREALIS
Pohjoinen Valo, joka leviää sielusta sieluun

Luxia Borealis on Suomessa noin kymmenen vuoden aikana syntynyt henkinen suuntaus, jonka peruspilarit tukeutuvat vanhaan henkiseen viisauteen ja totuuteen, tähän aikaan sovitetulla tavalla. Luxia Borealis lähimmäisiä on tällä hetkellä Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Unkarissa. Luxia Borealiksen korkein päämäärä on ihmiskunnan muuttaminen rakkauden maailmaksi yksilön oman työn kautta, niin että maailmamme eri suuntaukset, uskonnot, kansakunnat tai ihmisryhmät voisivat olla hyviä, suvaitsevaisia ja rakkaudellisia lähimmäisiä toisilleen. Veljiä ja sisaria, jotka ovat yhden ja saman Jumalan lapsia.

Henkisiä arvojamme ovat ennen kaikkea näkemys yksilön vastuusta ja arjen henkisestä työstä. Yhtä arvokas on ajatus yhdestä Jumalasta eli yhdestä Lähteestä, joka kaikkialla luo ja ylläpitää elämää. Se on puhtaan rakkauden, viisauden ja totuuden lähde.
Tuosta puhtaasta Lähteestä, Jumalasta, ovat kaikki suuret, ihmiskuntaa auttamaan lähetetyt Mestarit maailmaan viisautta ja totuutta tuoneet. Kukin Mestari toi ne ihmiskunnalle omalle ajalleen sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Me kunnioitamme kaikkia Mestareita, eri uskontojen viisaita sanansaattajia ja pyrimme seuraamaan heidän tuomaa viisautta arjessamme, toinen toisiamme siinä tukien.

Mestareiden viisaus on arjessamme läsnä Jeesuksen Vuorisaarnan ohjeiden muodossa, jotka Pekka Ervast selitti niin, että jokainen yksilö voi niitä ymmärtää ja noudattaa. Näin jatkamme myös suomalaisen mestarin yli sata vuotta sitten aloittamaa työtä. Me kuljemme myös Buddhan jalanjäljissä ja teemme Tiibetin buddhalaisia mielen tyyneys- ja kirkastamisharjoituksia. Tärkein työkalu arjessamme on matalien tunteiden ja ajatusten puhdistusmenetelmä, Luxia-Method®, jonka Patrick Winquist toi ihmisten avuksi useita vuosia sitten. Näillä työkaluilla itseämme kehittäen otamme huomioon keho-sielu-henki kokonaisuuden, joka ihminen on. Lopulta jokainen ihminen voi saavuttaa sen, mikä maanpäällisen elämän tarkoitus on, eli elää maan päällä Hengen ohjaamaa elämää kehossa kulkiessaan. Näin eläen maailma voi muuttua, sillä silloin me ihmiset emme enää tuhoa elämää, toisiamme, vaan ravitsemme sitä omalla rakkauden olemuksellamme, toteuttaen omaa jumalallista tehtäväämme. Tie siihen on pitkä ja väliin haasteinenkin, mutta tätä polkua kulkien on jokaisen elämällä innostava tarkoitus ja päämäärä.

Luxia Borealis on Suomessa nyt myös virallinen Suonenjoella asuva yhdyskunta, joka pyrkii toteuttamaan edellä mainittuja arvoja arjessaan. Esimerkillämme tahdomme antaa muillekin apua ja toivoa siitä, että jokaisen elämä voi olla merkityksellinen ja tärkeä, sillä jokainen voi, riippumatta siitä, missä tai millaisessa perheessä elää, tehdä omaa henkistä matkaansa ja työtään arjessaan. Yhteisömme on olemassa kaikkia muutoksen etsijöitä varten ja jaamme oppimaamme viisautta ja totuutta mm. kurssien ja henkilökohtaisten tapaamisten kautta. Ajatuksemme tässä on, että ihmiset voisivat lähteä omaan arkeensa hyvien uusien ajatusten ja muutostyökalujen kanssa.

Meidän yhteisömme yksi tavoite on saavuttaa mahdollisimman suuri omavaraisuus puhdasta ruokaa viljelemällä. Tarkoitus on myös toimia esimerkkinä siinä, että puhdas ja rakkaudellinen yhteiselo kaikenlaisten yksilöiden kesken on mahdollista, kun perustana on oikea metodi ja yhteinen päämäärä.. Yhteisömme on suuri henkinen perhe, jolla on tavoitteenaan luoda uutta, suvaitsevaa, rauhaan, lähimmäisen rakkauteen ja vastuuseen perustuvaa elämisen mallia maailmaan. Jokainen voi sitten tuota mallia toteuttaa omassa elämässään, omien läheistensä kanssa, omassa maassaan. 
Yhteisömme jäseneksi voi hakeutua, mutta meillä on kaksi edellytystä siihen. Ensimmäinen on Luxia-Method®:in harjoittaminen ja toinen on päihteettömyys, joka tarkoittaa, ettei yhteisön jäsen käytä mitään tajuntaa muuntavia aineita. Nuo aineet ovat alkoholi, huumeet, myös luonnosta saatavat, joita tajunnan muuntamiseksi nykyään paljon käytetään. Muuten yhteisön jäsen toteuttaa omaa polkuaan omalla, yksilöllisellä tavallaan, muut huomioiden ja muita kunnioittaen.

Luxia Borealis pyrkii henkiseen ja fyysiseen puhtauteen sekä luonnonmukaiseen elämään. Askel askeleelta, yksilö yksilöltä, vuosi vuodelta jokainen itsensä kanssa työtä tehden ja Jumalallista Valoa kohti pyrkien.