Putsilista

• itsesääli
• kateus
• kateus, jossa ei halua suoda toiselle hyvää
• itsekkyys
• jakamattomuus
• mustasukkaisuus
• omistushalu
• himo
• kilpailu
• ylpeys
• loukattu ylpeys
• halveksunta*
• paremmuus
• ylemmyys
• ylimielisyys
• paremmuudenhalu
• ylemmyydenhalu
• oikeassa olemisen halu
• omahyväisyys
• laiskuus
• henkinen laiskuus
• heikko itsetunto*
• alemmuudentunne
• huonommuudentunne
• huomionhalu
• arvostuksenhalu
• tunnustuksenhalu
• viha*
• kiukku*
• uhma
• välinpitämättömyys
• arroganssi (välinpitämätön ylimielisyys)
• uskonpuute
• luottamuspula
• vallanhalu
• kontrollinhalu
• kärsimättömyys
• kostonhalu
• vahingonilo
• alaspainaminen
• pahantahtoisuus
• turhamaisuus
• pahan puhuminen/ juoruaminen
• epärehellisyys
• pakkosyöttäminen
• uppiniskaisuus
• itsepäisyys
• mässäily
• ahneus
• saituus

Negatiivisten tunteiden noustessa on harvoin niin, että vain yksi tunne nousee putsattavaksi. Useimmiten nousee monia tunteita. Listalla tähdellä merkityt (*) tunteet ovat ainakin sellaisia. Esim. viha, kiukku ja halveksunta ovat tunteita, joita ei voi putsata yksin. Pitää analysoida, mistä syystä esim. viha nousee ja putsata myös ne tunteet. Vihan tunteen takana voi esimerkiksi olla mustasukkaisuutta ja/tai omistushalua. Tärkeintä on olla itselleen täysin rehellinen tunteita ja ajatuksia miettiessä. Siihen voi mennä jonkin aikaa, koska negatiivisten tunteiden ja ajatusten myöntäminen edes itsellemme on vaikeaa ja epämukavaa. Jos negatiivisesta tunteesta tai ajatuksesta on vaikea saada kiinni, voit meditoida tai rukoilla, että saisit tunteesta/ajatuksesta kiinni. Voit pyytää putsia Yltenånilta. Yltenån on tietoisuus, joka on mm. Buddhan, Jeesuksen, Krishnan ja Muhammedin takana.