Luxia-Method™-kurs I & II

LUXIA-METHOD™-KURS I

EFFEKTIV VECKOSLUTSKURS I FÖRÄNDRING AV VIBRATION

En grundkurs för att uppnå en mer omfattande människobild och börja arbeta med sin egen vibration.

Under veckoslutet får du information om vad det innebär att vara människa i denna tid och varför just arbetet med sig själv är den viktigaste nyckeln till förändring. Den bärande tanken är ansvaret för sin egen vibration, att rengöra och höja den så att kontakten till ens Högre Jag skulle vara möjlig.

Vi berättar också om Moder Jord och hennes utveckling, om olika vibrationsplan och hur man känner igen dem, samt om olika medvetandens ursprung. Alla deltagare får även personlig vägledning med medvetandets ursprung taget i beaktande. Varje dag har vi gemensam guidad meditation och healing.

Vi utvecklar även vår egen känslighet, t.ex. betraktar energifält och aktiverar klärvoajanta förmågor.

Det finns också möjlighet att köpa böckerna med anvisningar för rengöringsarbetet, Largími y raj I och II, Den Gudomliga Sanningen om Ljuset, samt kort som stöder detta arbete. Med hjälp av böckerna och korten kan du fortsätta det viktiga arbetet i din egen vardag också efter kursen.

LUXIA-METHOD™KURS II

WORKSHOP I ATT HÖJA SIN EGEN VIBRATION

Den andra kursen är en riktigt effektiv kurs i att lära känna sig själv, den egna själens vibrationer och hur man kan göra förändringar för att höja vibrationerna.

Under veckoslutet går vi igenom människans energifält, chakrorna och de energikroppar de motsvarar, samt vilka teman, känslor och programmeringar som hör ihop med respektive chakra.

Under kursen får du fördjupa dig i dina olika chakran och uppgifter som ankyts till dem. Dessutom gör vi gemensamma övningar och meditationer.

Kursens målsättning är att var och en med hjälp av sitt egna, ansvarsfulla arbete skulle kunna få kontakt med sitt Eget Högsta och därmed få all vägledning och information på egen hand. Samtidigt skulle detta också föra med sig den efterlängtade förändringen i mänsklighetens kollektiva energi.