Luxia-Method™-arbete med hjälp av Ljuset

ARBETE MED KÄNSLOR TILLSAMMANS MED LJUSET

Många själar idag söker kontakt med sitt ursprung, sin egen Gudomliga del. Så många längtar efter… något större, egen vägledning, renarekärlek, sitt sanna jag…

Vad är det som hindrar oss från att vara i kontakt med vår vägledning, vårt Gudomliga ursprung, vårt sanna jag?

Alla de lägre vibrationerna i oss förhindrar en renare kontakt. Alla våra lägre känslor, tankar och reaktioner har samlats i vår själ och där bär vi dem med oss från liv till liv om vi inte vaknar och börjar arbeta till godo för oss själva. Genom att putsa bort våra lägre energier ökar Ljuset i oss och vår kontakt till vårt Högre Jag förstärks och blir klarare. Vi börjar leva i kontakt med vårt Gudomliga jag och där finns all information om oss, all korrekt vägledning och information är tillgänglig. Älska dig själv så mycket att du ger dig själv en chans att utstråla Ljus, lite i gången och till slut så fullkomligt som din Gudomliga del i verkligheten förmår.

Även jag letade i många årtionden, jag undersökte olika riktningar, gjorde otaliga övningar och meditationer. Visst förde de mig starkt framåt och jag fick mycket erfarenhet och med tiden även vägledning. Mina stjärnguider vägledde mig vid meditation och resor utanför kroppen. De undervisade mig i människans energetiska uppbyggnad och dess många nivåer. Jag var lyckligt lottad som som fick såhär personlig och nära vägledning. Dessutom har jag alltid haft systrar på den andliga vägen som stött den rätta riktningen. Jag är mycket tacksam också för det.

Med tiden blev jag också vägledd att dela med mig av allt detta även till andra sökare. Jag höll kurser, meditationskvällar, möten och delade med mig av mina egna erfarenheter i flera år. Jag såg mycket iver och många insikter, stunder av lycka och förändringar av energi. Men något fattades ändå.. Jag försökte fråga och leta efter en sådan metod som på riktigt skulle föra med sig bestående förändringar i vibrationerna hos människor på den andliga vägen, och också i vardagen. Under årens gång fick jag nämligen märka hur många fina ögonblick och önskningar om att förändras som inte blev varaktiga.

Lugnet och tilliten var tillfälliga och vardagen var fortfarande trasslig och alltför utmanande för många. Samma problem upprepades, lyckan var inte bestående och den egna vägledningen fungerade inte. Negativa känslor styrde allas beteende och man kastade sina egna reaktioner runt omkring sig utan att tänka efter.. Var låg hemligheten till varaktig sinnesro och frid? Jag sökte alltså vidare.. Jag började tro och lita allt mer på gamla metoder, heliga böcker och skrifter. Jesus gav oss en modell över hur vi kan leva så att Gudstyr alla våra handlingar och denna baserade sig på stark tillit, även då man står inför prövningar. De buddhistiska metoderna strävade efter att varaktigt förändra vibrationen genom självkännedom och tillförlit till Buddha. Jag intresserade mig för de Forna Invigdas liv samt de metoder som bevarade höga vibrationer och kontakten med Ljuset.

Mottot MÄNNISKA KÄNN DIG SJÄLV började få en allt djupare mening och för några år sedan då jag träffade min gamle vän dök den saknade länken upp! Min käre vän hade också gjort efter forskningar och letat eftersvar, levt på renhetens stig redan i ett par årtionden och till slut skapat en tydlig, förenklad modell vars syfte var att alla skulle kunna få Gudomlig kontakt. Med hjälp av denna metod skulle alla människor vara likvärdiga och isin vardag kunna arbeta för att höja sin egen vibration oberoende av omständigheterna och till slut uppnå det som alla själar egentligen längtar efter! En väsentlig del av denna modell är att ta ansvar över sig själv, sin egen energi samt att ha tillit till Ljusets krafter. Samtidigt växer vår självkännedom och då arbetet framskrider upprepar inte längre eventuella felsteg sig själva. Människan och dennes vibration förändras permanent tackvare rengöring samt acceptans och kärlek till sig själv, för att till slut också förändra vardagsfördållandena. Och allt i en mera positiv, helande riktning.

Genom att vara medveten om sin egen vibration och genom att be om hjälp av Ljuset då någon negativ, lägre energi stiger till ytan och styr våra reaktioner och handlingar skulle man på riktigt kunna bli fri från den lägre energi som förhindrar vår kontakt till vårt Högre Jag, till vår Gudomliga del. Ljuset kommer nämligen genast till vår hjälp då vi ber om det. Detta är mycket logiskt och stöds av alla lagar om vibration.

Vad innebär det alltså att arbeta med känslor tillsammans med Ljuset?

1. Var dagligen vaken med dig själv så mycket som möjligt.
2. Lägg ärligt märke till de stunder och möten då negativa känslor förstärks hos dig.
3. Identifiera den negativa känslan då den är aktiv, eller med andra ord på ytan i ditt energifält, och acceptera den hos dig själv. Försök inte kväva den eller gömma den från dig själv.
4. Be omedelbart om hjälp av Ljuset; Gud, Buddha, Kristus, Änglar med flera är exempel på högre krafter av Ljuset som kan arbeta med dig om du bara väljer Ljuset och ber om hjälp. Till exempel: ”Jag ber att Kristus putsar bort denna avund från mig” eller ”Kära Ängel, ta bort den här svartsjukan från mig”.
5. Reagera inte så att du kastar den negativa känslan på någon annan, eller med andra ord beskyller andra människor, omständigheterna eller din omgivning för dina egna känslor eller reaktioner.
6. Lita på att du blir hörd och får hjälp!
7. Kom ihåg att man inte kan ljuga på energiplan, även om du kan ljuga för dig själv.
8. Gläd dig över att den otrevliga känslan (alla otrevliga känslor) stiger hos dig, eftersom du då kan acceptera och identifiera den/dem hos dig själv, du får hjälp och Ljuset i dig ökar!
9. Gläd dig också över alla dina lyckliga stunder, dina lugna dagar.
10. Gör goda gärningar, var så positiv som möjligt och njut av allt det vackra runt omkring dig. Älska dina närstående enligt bästa förmåga.

Framåt med glädje, alltså!

Detta arbete med Ljusets krafter är effektivt och det är inte någon ny, trendig metod från vår tid utan en uppdaterad version baserad på gamla, heliga böcker.

En klärvoajant person kan se en negativ känsla/tanke/reaktion som ett mörkt, orent och ofta obehagligt energimoln i vår aura. Dess form, styrka och inriktning kan variera, men jag lovar att också de mest ”änglalika” människor har många olika saker i sina fält om de inte rengjorts med hjälp av eget aktivt, andligt arbete. Ingen är egentligen bättre eller sämre än någon annan på energiplan.. vi har alla saker att rengöra. Det vad vi är i det här livet är en sammanfattning av alla våra liv. Vi är en summa av dem både vad gäller våra känslor och vårt beteende. De och alla inprogrammeringar från det här livet rycker oss från ett håll till ett annat, vi är alla dess slavar även om vi tror oss vara mycket andliga redan…

Då Ljuset – eller med andra ord energi som skapar och upprätthåller liv – ökar i oss, ökar och förstärks även alla våra goda känslor.Vi förändras och får kontakt med vårt Högre Jag och dess vägledning. Så småningom kan vi allt starkare utstråla det Ljus vi verkligen är och till slutfår vi själva veta planen, målet och eventuellt en uppgift för det här livet. Lyckan och Ljuset skulle öka också hos våra egna närstående och till sist skulle allt negativt hos oss förlora sitt grepp och transformeras till villkorslös kärlek. Mänskligheten skulle förändras individ för individ.

Den rätta tiden att ta ansvar för sig själv, sin egen vibration och påbörja en verklig andlig resa är nu. Den här metoden erbjuder fina verktyg om man inte har möjlighet att tillbringa resten av livet på retrit under vägledning av en stor lärare.

Om alla människor skulle titta enbart på sig själva, sina egna känslor och börja arbeta för att rengöra sig själva skulle världen förändras. Detta eftersom mörkret inte längre skulle ha någon plats i våra liv. Jag vet att även Moder Jord skulle sucka ut i tacksamhet! Själar med högre vibration kan inte längre skada sig själva, andra eller den här underbara planeten som är vårt hem och gör det möjligt för oss att leva i våra kroppar.

Utöver detta dagliga arbete med känslor skulle det också vara bra att fundera över de val man gör.. Ökar den här handlingen eller riktningen Ljuset i mig och för min själ närmare min Gudomliga del och dess vägledning.. Mat, dryck, omgivningen du rör dig i, ditt sällskap o.s.v.. de påverkar energin hos oss alla. Också positiv motion, meditation och ren natur är till godo.

Det är viktigt att fokusera på glädje, sträva efter positivitet och medkänsla samtidigt som man rengör det lägre hos sig själv. Kontakt med Moder Jord, sällskap av andra som går på samma stig och öppen diskussion ger ett enormt stöd i vår strävan efter ett lyckligare och mer balanserat liv. Med oss själva, med hjälp av arbete. Var alltså den förändring du vill se i världen. Allas vårt arbete hjälper helheten. Kanske kommer ännu den dag då vi uppnår den kritiska massan och det så länge efterlängtade uppvaknandet sker!