LUXIA BOREALIS
Det nordliga Ljuset som sprids från själ till själ

Luxia Borealis är en andlig strömning som uppkommit under en tidsperiod på ungefär tio år och vars grundpelare stöder sig på gammal andlig visdom och sanning, på ett sätt som är anpassat för denna tid. Medmänniskor inom Luxia Borealis finns för tillfället förutom i Finland också i Sverige och i Ungern. Luxia Borealis’ högsta målsättning är att förändra mänskligheten till en värld av kärlek via individers eget arbete, så att vår världs olika strömningar, religioner, nationer eller människogrupper skulle kunna vara goda, toleranta och kärleksfulla medmänniskor åt varandra. Bröder och systrar som är barn till en och samma Gud.

Våra andliga värderingar är framför allt synpunkten på individens ansvar och det andliga arbetet i vardagen. Lika värdefull är tanken om en Gud, alltså en Källa som överallt skapar och upprätthåller liv. Den är källan till ren kärlek, visdom och sanning.
Ur denna rena Källa, ur Gud, har alla stora Mästare som sänts för att hjälpa mänskligheten bringat visdom och sanning i världen. Var och en av Mästarna bringade dessa till mänskligheten på ett sätt som passade och var ändamålsenligt för deras egen tid. Vi respekterar alla Mästare, visa budbärare från olika religioner, och vi strävar till att i vår vardag följa visdomen de bringat och till att stöda varandra i detta.

Mästarnas visdom är närvarande i vår vardag i form av Jesus riktlinjer i Bergspredikan, som Pekka Ervast förklarade på ett sätt som varje individ kan förstå och följa. På så vis fortsätter vi också det arbete som den finländska mästaren inledde för över hundra år sedan. Vi vandrar även i Buddhas fotspår och gör övningar med ursprung inom tibetansk buddhism som strävar till att skapa stillhet och klarhet i sinnet. Det viktigaste redskapet i vår vardag är den rengöringsmetod för låga känslor och tankar, Luxia-Method®, som Patrick Winquist bringade till människornas hjälp för flera år sedan. Med dessa redskap utvecklar vi oss själva och tar den helhet, kropp-själ-ande, som människan är i beaktande. Till slut kan varje människa uppnå det som meningen med livet på jorden, alltså att på jorden leva ett liv styrt av Anden medan man färdas i kropp. Då man lever såhär kan världen förändras, ty då förstör vi människor inte längre liv, varandra, utan vi ger det näring med vår egen kärleksfulla natur och förverkligar vår egen gudomliga uppgift. Vägen dit är lång och emellanåt också utmanande, men då man vandrar denna stig har livet för envar en inspirerande mening och målsättning.

Luxia Borealis är i Finland nu även ett officiellt samfund som är bosatt i Suonenjoki och som strävar till att förverkliga ovannämnda värderingar i sin vardag. Via vårt exempel vill vi ge också andra hjälp och hopp om att livet kan vara betydelsefullt och viktigt för envar, ty var och en av oss kan utföra vår egen andliga resa och vårt eget andliga arbete i vår vardag, oberoende av var vi lever eller en hurdan familj vi lever i. Vårt kollektiv finns till för alla som letar efter förändring och via bland annat kurser och personliga träffar delar vi med oss av den visdom och sanning vi lärt oss. Vår tanke här är att människor skulle kunna gå sin vardag till mötes med goda nya tankar och förändringsredskap.

En av vårt kollektivs målsättningar är att bli så självförsörjande som möjligt genom att odla ren mat. Avsikten är också att vara exempel på att ren och kärleksfull samlevnad alla slags individer emellan är möjlig då man har rätt metod och ett gemensamt mål som grund.. Vårt kollektiv är en stor andlig familj vars mål är att skapa en ny och tolerant levnadsmodell i världen som baserar sig på fred, kärlek till nästan och ansvar. Var och en kan sedan förverkliga denna modell i sitt eget liv, tillsammans med sina egna närstående, i sitt eget land.
Man kan söka sig till vårt kollektiv för att bli medlem, men för det har vi två förutsättningar. Den första är att utöva Luxia-Method® och den andra är drogfrihet, vilket innebär att medlemmar i kollektivet inte använder några ämnen som omvandlar medvetandet. Dessa substanser är alkohol och droger, även de som fås från naturen och som nuförtiden omfattande används för att omvandla medvetandet. I övrigt förverkligar kollektivets medlemmar sin stig på sitt eget, personliga sätt medan de respekterar och tar de andra i beaktande.

Luxia Borealis strävar till andlig och fysisk renhet samt till ett naturenligt liv. Steg för steg, individ för individ, år efter år, var och en arbetar med sig själv och strävar mot Gudomligt Ljus.