Putslista

självömkan, självmedlidande
avund
• missunnsamhet
• själviskhet
• ovilja att dela med sig
• svartsjuka
• behov att äga
• lust, begärelse
• tävlan, konkurrens
• stolthet
• sårad stolthet
• förakt*
• överlägsenhet
• högfärd
• övermod
• viljan att vara bättre
• viljan att vara överlägsen
• viljan att ha rätt
• självgodhet
• lathet
• andlig lathet
• dåligt självförtroende*
• underlägsenhet
• mindervärdighet
• behov av uppmärksamhet
• behov av uppskattning
• behov av bekräftelse
• hat*
• ilska*
• trots
• likgiltighet
• arrogans
• brist på tro
• brist på tillit
• maktbegär
• kontrollbehov
• otålighet / brist på tålamod
• hämndlystnad / hämndkänsla
• skadeglädje
• behov att förnedra/trycka ner
• illvilja
• fåfänga
• elakt förtal / skvaller
• oärlighet
• tvångsmatning / påtvinga åsikter
• vara orubblig (hårdnackad)
• envishet
• frossande
• girighet
• snålhet

När de negativa känslorna stiger till ytan är det sällan så att bara EN känsla behöver putsas. Oftast stiger det upp många känslor. Åtminstone de som markerats med en stjärna (*) i listan är sådana. Till exempel hat, ilska och förakt är känslor som inte kan putsas enskilt. Man bör analysera av vilken orsak till exempel hatet stiger upp och putsa även de känslorna. Bakom känslan av hat kan till exempel finnas svartsjuka och/eller viljan att äga. Viktigast är att vara helt ärlig mot sig själv när man funderar på känslorna och tankarna. Det kan ta sin tid eftersom det är svårt och obekvämt att medge de negativa känslorna och tankarna ens för sig själv. Ifall du har svårt att få tag i en negativ känsla eller tanke så kan du meditera eller be så att du skulle få tag i känslan/tanken. Du kan be om puts t.ex. av Yltenån. Yltenån är ett medvetande som står bakom bl.a. Buddha, Jesus, Krishna och Muhammed.