Üzenet a Fény és a Szeretet Mestereitől

Üzenet nekünk mindannyiunknak, akik csodálkozunk a világ történésein, aggódva nézzük az egyre növekvő “spirituális” irányzatok zavaros és a káoszt növelő kínálatát…

Üzenet a Fény és a Szeretet Mestereitől magasból a föld körüli szent frekvenciákból. Köszönöm, köszönöm, köszönöm.

Ez a blogírás egyenesen a Fény Segítőitől jön, akik az emberiség fejlődésének és a megállapodás szerinti iránynak a felügyelésével lettek megbízva. Ők Mesterek, akik mögött  a megvilágosodás ösvénye áll és persze vannak közöttük olyanok is, akik soha sem léptek testbe. Az ő egyetlen frekvenciájuk az emberiség iránti Szeretet.

*Az emberiségnek ez az időszaka furcsa és nehéz, mivel túl sok ösvény van felkínálva az emberiség számára és azokból sokak félrevezetőek, nem eredményeket hozóak, hanem a rezgéseket lefelé húzóak. Az emberiség évezredek óta újra és újra ugyanazokat a köröket teszi meg, ugyanazon a pályán haladva, pedig az összes útmutatás a helyes választásokról ugyanolyan rég megvan adva nektek. Az összes útmutatás, amely a felszabadulásba, a felemelkedésbe és végül ugyanabba a Forrásba való visszatéréshez vezetnek vissza, amelynek magvai minden lélek a föld felszínen is. Mi együttérzéssel nézzük, hogy hogyan keresték már olyan rég olyan sokan a békét a lelkük számára és keresték a választ arra a nagy vágyakozásra, amit ők éreznek. Egyik körről a másikra, lassacskán a szikrájukat elveszítve. A föld felszínén ebben az időszakban élő lelkek nagy kihívások előtt állnak, mert a választható ösvényekből túlságosan sok van. De emlékeztetünk arra, hogy az, aki tiszta szívvel keres, az megfogja találni a helyes ösvényt. Helyes, az emberiség emelkedéséhez vezető ösvények is találhatóak számotokra. És ti a helyes ösvényt azokból a jelekből ismerhetitek fel, amelyeket az összes nagy Mester már ismételten elhozott nektek újra és újra. Ti felismeritek a Fényt és a Szeretetet azokból a hétköznapi útmutatásokból, amelyek azt mutatják hogyan éljük a magas, tiszta és szeretetteljes hétköznapi életet. Sok emelkedő áramlatok, a ti szavaitokkal trendek, jönnek és mennek, és gyakran megtévesztenek, de az Igazság marad, és az halhatatlan, mivel azt a Forrás állította be.

Mi nézzük, hogy hogyan emelkednek most ebben az időben mozgalmak, amelyek nem a Fényt szolgálják, hanem a saját hatalomvágyát és a szükségletét, hogy legyen valami, mások feletti, még ha el is rejtőzik az üzenetében. Ugyanazokkal a régi módszerekkel próbálják ők a világot megváltoztatni, hogy saját maguk emelkedhessenek a hatalomra. Az igaz, hogy a sötét, pusztító erők léteznek és részben irányítják a világotokat és természetesen ennek is megkellene változnia.
A Fény eszközeként azonban nem támadásokat alkalmazunk az ellen amit változtatni akarunk, hanem a Szeretet és a bizalom növelését az egyén saját munkája által. Ez változást jelent egyénről egyénre, mert az az erő szívből jön és a kapcsolatból a Szeretet Forrásához.
A sötét erők célja egyértelmű és annak az üzenete az emberi egyének által most erővel emelkedik.
Ennek az időnek a mechanizmusa az, hogy először igazságot hoz fel, szép, jó információt, amelyben az egyének aztán elkezdenek hinni és bízni. Utána kezdődik az aktív kampány, amit különböző csatornákon keresztül táplálnak, YouTube közülük a leghatékonyabb. A követőket rendszeres adásokkal teszik függővé, és az emberek a következőre várnak miközben az előző üzenete mélyebbre megy az elmében, a gondolatot és a lélek állapotát változtatva. Az ilyen megaláztató és függőséget okozó tervnek a forrása életet pusztító és az egyéni embereknek arra a vágyára van alapozva, hogy valami lenni akar. Mindig akkor, amikor egy ember vagy csoport elkezdi előhozni a saját, világot megváltoztató, hihetetlen leleplezéseit erről a világról és időről, akkor nektek okotok van nagyon kételkedően viszonyulni. Olyan ösvény nem visz a Fénybe és az emberiség felszabadulásához.

A Fény, a Szeretet, az életet teremtő és fenntartó Forrás, Isten, megadta az emberiségnek ismételten az útmutatást, hogyan emelkedjünk a nehéz és pusztító rezgések fölé jót teremteni az egész teremtés számára. Az a munka a Fény és a Szeretet Forrásához való rákapcsolódás és annak az állandó valóra élése által történik, hogy a Fény végre győzhessen. Az igaz, hogy a sötét, életet pusztító erők a ti frekvenciátokon működnek, de azokat működésképtelenné tehetitek azáltal, hogy hisztek a Fényben és a Forrásban és, hogy megtisztítjátok a saját rezgéseteket úgy, hogy nincs bennetek tapadási felület a sötétség bilincseihez és hatalmához. Jó megérteni, hogy azok a világotokban vannak, de nem kellene azoknak a gondolatok, az elme és hétköznapok felett uralkodni, hanem kitartóan és elkötelezve a Fény kapcsolatában maradhattok.

Az emberiség semmilyen pusztító tömegmozgalom vagy intézkedés miatt nem emelkedik, hanem úgy csak további alacsony rezgést teremtenek, amelytől mondják, hogy olyannyira próbálnak megszabadulni. Ahhoz, hogy a rosszat kilehessen gyomlálni a világotokból, nektek annak a magját kellene előbb eltávolítanotok. Az a mag minden egyénben benne van és azáltal az emberiség kollektív emlékezetében, rezgésében.
Semmilyen különböző csoportulások negatív leleplezései vagy azokról szóló nyilvános tudósítások nem hoznak a világba több békét vagy szeretetet, hanem gyarapítják a káoszt és a sötétséget. És az is a sötét erők célja, megtéveszteni és félrevezetni. A gonoszság létezik, de mint ahogyan előbb elmondtuk, azt nem ugyanazzal az energiával gyomláljuk ki, nem az agresszivitással, sem félelem keltéssel a világon uralkodó csoportokról. Azt először a saját lényünkből kell kigyomlálni, a saját munka által, a Fény erőibe bízva és a szeretetben élve. Ti ugye emlékeztek a mondásra, hogy a Fény mindig legyőzi a sötétséget. Tehát válasszátok a Fényt.

A mozgalom, amelyik most terjed a világotokban és az úgy nevezett elitnek a felszámolására céloz, nem a Fény és a Szeretet magját hordozza, hanem annak a forrása negatív, életet pusztító és káoszt növelő. Annak a célja, hogy a lehető legtöbb lélek erejét csatlakoztassa magához úgy, hogy a saját tervei valósuljanak meg. A negatív leleplezések és a félelemkeltés segítségére cél, hogy a lelkeket a saját eszközeivé tegye függőség által. Ebben semmilyen kapcsolat nincs a szent gondolattal a testvériségről és az egyenértékűségről, vagy az emberek felszabadításának céljával. Nincs törekvés az emberek kiszabadításához a rabszolgaságból, hanem az új rabszolgatartók vannak most munkában és az eltévedt, kereső lelkek követik őket, addig ameddig őket végül a pusztulásba kísérik.
Ez a mozgalom is néhány egyén saját akaratából indult, nem a Fény kapcsolatából. Kezdetekben a motívum majdnem tiszta volt, de mivel ennek az irányzatnak a gyökerei már közel három évtizedre nyúlnak vissza, a káros irány már megvolt teremtve. Az szép nem-igazságot hoz és az a kezdetekben jó törekvés beszennyeződött az életet nem-fenntartó kapcsolatok miatt.
A jelenlegi mozgalom gyökerei tehát messzebbre nyúlnak vissza a múltba, de az nagyjából hat évvel ezelőtt erősödött meg, amikor azt egy nagy megtévesztési kampánnyal kötötték össze.

A mi tanácsunk az emberiség számára az, hogy forduljon ahhoz a szikrához, amelyet az összes lélek hordoz. Az a szikra a Szeretetből született és annak a célja a föld felszínén az emberi test megvilágosítása úgy, hogy a Fény vezessen titeket és az egész kollektívotok a terv szerint emelkedhetne fel. Akkor a megállapodás a Szeretett Forrásával be lenne teljesítve. Hagyjátok a szenzációéhségeteket az a szennyezett étel nélkül, amelyet most olyan sok csatorna kínál, és inkább keressétek az Igazságot arról, hogyan lehet az életet a föld felszínén a szeretet irányába változtatni félelem, erőszak, káosz, versenyzés, hatalomra törekvés, a pénz hatalmához megalázkodás vagy a bizalom elvesztése nélkül.

Mi imádkozunk és a szeretet frekvenciáját küldjük nektek, hogy a lelkek a föld felszínén ne tévedjenek el jobban az ösvényről, hanem a visszatérés a Fénybe megtörténjen és mindegyik lélek megadja a Fénynek és a Szeretetnek a tartós helyet az életében. Mi megtesszük a saját részünket e helyes irány megerősítése érdekében úgy, ahogyan az a terv számunkra a Forrással.
Forduljatok az Igazság, a Bölcsesség és a Fény Mestereihez, ne a legbensőtök és a szikrátokat pusztító leleplezések vagy mozgalmak felé. Teremtsetek inkább jóságot a hétköznapjaitokban, szeretve a körülöttetek lévő embereket és kapcsolódva a Fényhez, az életet fenntartó Forráshoz, amit ti Istennek hívtok.*

Portaluxia 2020.11.05