Du kan delta i en gemensam healing varje tisdag, torsdag och söndag kl. 21.00-22.00 finsk tid (kl. 20:00-21:00 svensk tid) genom att meddela Ljusets Hjälpare att du vill vara med.


I templet

Det kan hända att inte ens alla finländare vet att vi som folk har välsignats med ett andligt arv och tempel, vars fysiska reflektion på jorden ligger i Jyväskylä. Det är fråga om det teosofiska-kristosofiska arv som Pekka Ervast efterlämnade åt oss med sitt eget enastående arbete. Arvets vackra, fysiska…

Tid för rengöring på djupet

Nu är sannerligen en speciell tidsperiod på gång! Ungefär i mitten av juli började en omvälvning som nu är avsedd att hjälpa oss så att vi äntligen, verkligen äntligen, slutgiltigt skulle helas från vår egen bördas belastningar. Solsystemet är åter igen till stor hjälp för oss då vi går igenom…