Månad: augusti 2020

Sommarens dofter och vindar

Denna sommar har varit mycket olik våra senaste somrar, som varit fyllda av resande. Också den här sommaren har bestått av arbete, men på ett annat sätt än på länge. I början av våren befann jag mig i Vasa där jag vårdade min mamma i slutskedet av hennes liv och då jag återvände därifrån förflyttade jag mig nästan raka vägen till ön. Luxia Island har varit en stärkande plats att bearbeta vårens känslor, tankar gällande vårdandet av mamma, men även för kroppen har tiden här på ön varit himmelsk. Ön är förunderlig. Alla element är närvarande där, helande och enande

Continue reading