Månad: april 2023

Förmörkelsedagen 20.4.2023

Vi stiger in i detta års första förmörkelsecykel likt personer som gett sitt allt. Vi har gått igenom så mycket och så många saker har lyfts fram för oss att undersöka och bearbeta till godo för en ny början. Kanske kan vi nu äntligen pusta ut och bara ta emot solförmörkelsens energi som öppnar sig på vädurens allra sista grader och stanna i vila där ens för en stund. Vid förmörkelsestunden står både månen och solen i vädurens tecken; i tecknet för djärva begynnelser, kraftfullt skapande av nytt och pionjärer. Månen byter tecken väldigt snart efter förmörkelsen och det samma

Continue reading