Patrick Winquist & Eija Kuukari

Detta arbete är vårt liv

I det här livet har våra 40 år långa vägar av andlig utveckling lett oss till detta arbete. Vi upplever vårt arbete som vår absolut viktigaste uppgift i denna tid av stor förändring. Vi åker runt och delger information, vägledning och redskap med hjälp av vilka varje själ kan rengöra sin vibration och sitt själsminne och stiga till kontakt med sitt Gudomliga Jag.

Böckerna och korten som Patrick har kanaliserat kan hjälpa en i det här arbetet. Alla själar längtar efter sitt Eget Högsta, eftersom man där via får allt det som var och en i sitt innersta letar efter.

Vi håller infokvällar, föreläsningar och kurser om vad rengöringsarbetet innebär och hur man med hjälp av det utvecklas som en andlig varelse. Många grupper arbetar redan med sig själva på detta sätt. Detta arbete kan även permanent förändra hela mänsklighetens kollektiva energi. Det arbete man gör med sig själv är alltså till godo även för hela mänskligheten. Det är dags för oss att förenas.

Vi ger personlig vägledning, gör själstigstolkningar och energibehandlingar. Vi rengör också platser, hus och förflyttar avlidna till Ljuset. Vi gör vårt arbete via vårt Eget Högsta och tillsammans med många underbara Ljusets hjälpare. Vi har båda våra egna styrkor och specialförmågor som då de kombineras gör det möjligt för oss att hjälpa och tjäna bättre.

Vi bor i kollektivet Luxia Borealis som nu har sitt hem i Suonenjoki. Luxia Borealis är det Nordliga Ljuset och dess mening är att spridas från själ till själ. Vi har också ett kurscentrum, övernattningsutrymmen och en stor grupp medlemmar av Luxia-familjen där som hjälper och stöder just dig. Du kan bekanta dig med våra tjänster på dessa hemsidor.

Tänk inte som en människa! Du är en mångdimensionell individ!

Luxia-Method™ hjälper dig att höja din egen vibration och förenas allt starkare med ditt Eget Högsta. Detta rengöringsarbete med sin egen vibration är just nu mer aktuellt och mer brådskande än vi kanske ens kan föreställa oss. Kosmiska händelser är väldigt aktiva just nu och vår planet och dess invånare reagerar kraftigt på dem. Men ju mer mänskligheten reagerar negativt, desto mer skapar den sin egen negativa framtid. Krig, terrorattacker, lidande, tävlan, själviskhet osv. Allt lagras som energi i det kollektiva energifältet och återvänder sedan därifrån i form av konkreta handlingar och händelser på jorden. En ändlös cirkel som går att bryta med rätt slags arbete. Att förneka existensen av det negativa/mörkret löser ingenting, lösningen är att rengöra det. Arbetet börjar hos oss själva!

Putsarbetet med att höja sin vibration innebär att vara vaken i sin vardag, att vara medveten om själens tillstånd, att bli fri från programmeringar och att ty sig till hjälp från Ljuset. Det är ett ansvarsfullt val att låta bli att öka på mörkret i världen. Via ditt eget arbete kan du vara en förebild för andra och även förmedla korrekt information. Det finns många stjärnmedvetanden på jorden som ännu inte börjat med det arbete de kommit hit för att göra. Kanske du är en av dem?

Med hjälp av rengöringsarbetet är det möjligt att göra sin egen kontakt klarare och till slut få all möjlig vägledning och information via den. Det är dags att återvända till sitt Gudomliga Jag.

Under kurserna kan du övernatta med helpension i Luxia Borealis’ gästhus medan du njuter av landsbygdens lugn vid sjöstranden. Under våra kurser kan du bada i vedeldad bastu, ta ett dopp i sjön och njuta av underbar vegetarisk mat.

Välkommen på kurs!