Månad: januari 2021

Positivitetens kraft

Förra veckoslutet tillbringade vi vårt sjunde kursveckoslut tillsammans med de blivande Luxia-lärarna. Ett år har nu passerat med denna nya grupp. Med den föregående gruppen färdades vi i två år och visdom, information, förståelse samt nya idéer och färdigheter överfördes. Vi lärde oss alla väldigt mycket under denna tid. Även jag som lärare fick stora insikter och ett nytt perspektiv på mitt eget arbete. Vi delade många stunder av glädje och tacksamhet, vi gladde oss tillsammans över insikter och utmaningar gjordes till segrar. Vi fick i förundran betrakta hur engagerat arbete och övningar med sig själv till slut bar vacker

Continue reading