Kategori: Blog – Svenska

Livets mening

Som så många gånger förut vaknar jag med orden i mitt huvud och då måste jag stiga upp, annars försvinner de. Jag hör hur mitt hjärta talar med mild röst, det har öppnat sig för det budskap som man nu vill lyfta fram för någon själs skull. Idag öppnas tanken om livets mening. Det är en så stor tanke att jag nästan faller på knä inför den. Detta gör jag åtminstone i min själ, jag böjer mitt huvud och betraktar mig själv. Jag betraktar lika milt som den milda rösten i mitt hjärta, liksom konstaterande och uppmärksammande, utan att färgas

Continue reading

Ulv i fårakläder

Månförmörkelse den 28.10. i Oxens tecken Solförmörkelsen den 14.10. var en punkt då vi satte oss i rörelse mot något okänt som ännu gömde sig i illusionens kläder. En nedräkning mot sanningen började. Jag delade inte en offentlig blogg vid detta tillfälle, utan min vägledning var att låta bli att “lägga mig i” tidens flöde. Det viktigaste just vid förmörkelsestunden var att vara med och skapa en fredsenergi sprungen ur sanning, kärlek, glädje, tacksamhet och dygder som förändrar världen. Det finns en möjlighet i oss alla till denna godhet och till att lysa upp våra goda egenskaper. Det är hjärtats

Continue reading

Höstdagjämning 23.9.2023

Höstdagjämning 23.9.2023 kl. 9.49 finsk tid (kl. 8.49 svensk tid) Höstdagjämningen inleder en ny cykel av högre vibration vars avsikt är att upphöja människomedvetandet mot ett ännu mer kreativt och kärleksfullt steg än tidigare. Som ni vet så framskrider all utveckling i en egen rytm, steg för steg mot den kärna som är rent Gudomligt Ljus och Kärlek. Varje själs personliga plan är att föra ner denna vibration på jorden och detta stöds nu åter igen med en ny impuls. Denna nya, lilla cykel inom större cykler är betydelsefull eftersom dess arbetsuppgift inte längre är att gräva, utan att få

Continue reading

Sommarsolstånd den 21.6.2023 kl. 17.57 finsk tid (kl. 16.57 svensk tid)

Ljusets Mästare meddelar att den kommande sommarsolståndshändelsen är årets viktigaste utgjutelsestund som de väcker själar i hela den nordliga världen till att delta i. Det Nordliga är då Ljusets stora mottagningspunkt och därmed badar hela det norra halvklotet i en upplyftande virvel av Ljus. “Detta är ett meddelande till alla er vars hjärtan längtar efter en vackrare värld, större enighet och en gemensam ren framtid. Under den kommande stunden är vi hos alla er som har fötts i denna tid för att uppfylla er uppgift. En uppgift med vars hjälp mänsklighetens alla lager, alla plan och varje hjärta kan lysas

Continue reading

Månförmörkelse 5.5.2023

Månförmörkelse i skorpionens tecken 5.5.2023 kl. 20:34 finsk tid (kl. 19.34 svensk tid) Denna förmörkelses energi är en som går väldigt mycket in på djupet, för då den sjuder i skorpionens tecken hittar den många orsaker till att förgöra sig själv från insidan. Gamla trauman, kanske till och med de som gör allra mest ont och som anknyts till ens egen existens samt bevarandet av ens eget utrymme och trygghet, är det nu bra att lyfta fram. Lyfta fram för att känna, acceptera, gråta ut och till slut rengöra, så att deras kraft äntligen minskar eller kanske till och med

Continue reading

Meddelande från Ljusets Mästare 30.4.2023

“Den 29.4.2023 uppnåddes ett tillstånd där mänsklighetens vibration nådde den punkt där en så kallad stillastående tidsperiod inleds. I er värld innebär detta ett tillstånd där den energetiska spänningen har laddats upp och blivit så kraftig att den liksom har stelnat till för att invänta det sätt den ska bryta ut på. Med andra ord, pendeln har nått sin ena ytterlighet och stannar upp en stund innan den åter igen sätts i rörelse. På samma sätt förekommer ett väntande tillstånd på galaxens plan, för er stig är inte enbart er egen stig, utan den berör på alla sätt även den

Continue reading

Förmörkelsedagen 20.4.2023

Vi stiger in i detta års första förmörkelsecykel likt personer som gett sitt allt. Vi har gått igenom så mycket och så många saker har lyfts fram för oss att undersöka och bearbeta till godo för en ny början. Kanske kan vi nu äntligen pusta ut och bara ta emot solförmörkelsens energi som öppnar sig på vädurens allra sista grader och stanna i vila där ens för en stund. Vid förmörkelsestunden står både månen och solen i vädurens tecken; i tecknet för djärva begynnelser, kraftfullt skapande av nytt och pionjärer. Månen byter tecken väldigt snart efter förmörkelsen och det samma

Continue reading

Reinkarnation

Tidigare liv är ett ämne som människan idag inte längre så intolerant förnekar eller ifrågasätter. Visst finns det också människor som inte alls är intresserade av ämnet eller situationer där ämnet inte är en del av sådant man ens diskuterar eftersom ens egen tro eller kulturella omgivning förbjuder det. I denna tid då andligt uppvaknande, ett stort intresse för esoterism, självutveckling och en strävan att se världen ur ett nytt perspektiv är väldigt aktiva är tanken om reinkarnation och karma redan en del av många västerlänningars tankevärld. I all synnerhet den yngre generationen är mycket öppen för dessa tankar och

Continue reading

Livets Stjärnas Tempel

I forna tider, redan i begynnelsen av vår blåa planets tidigaste cykel, fanns bland er ett folk som tjänade Ljusets Kraft, som skapade och upprätthöll världen överallt. De hade en stark kontakt med denna krafts flöde som upprätthöll jordklotet. Folket levde av kärlek till sin Skapare och deras kroppar krävde inget mer. Endast två gånger under solens cykel visade de sin högaktning gentemot jordens medvetande, den Heliga Modern, genom att avnjuta kristallklart heligt vatten som kunde utvinnas enbart ur två källor. Den ena stod under folkets äldstes beskydd och den andra fanns hos den heliga uppgiftens Sändebud, Detta folk hade

Continue reading

Vårdagjämning och nymåne

Några veckor till och sedan når vi åter igen den punkt där en ny årlig cykel får sin energetiska start och riktning. För att uttrycka saken tydligare så får allt det man under det senaste året skapat och under vintersolståndet stärkt en ny början som motsvarar planet för det man skapat. Detta berör såväl den personliga som den bredare riktningen. Var och en av oss har fortfarande en möjlighet att granska prioriteterna i vårt liv och vår utvecklings riktning. Såklart lönar det sig att göra detta också under årets gång och i all synnerhet på tröskeln till sin egen solar.

Continue reading