Forntida sanning

Den här kursen ger en god grund för att kunna förstå vår egen planet, solsystemet och galaxen, parallellvärldar, cykler samt de förändringar vi för tillfället går igenom tillsammans.

Moder Jord är en del av en stor helhet och ett system där alla delar står i växelverkan med varandra. Hela solsystemet befinner sig i en period av förändring som mänskligheten kan påverka.

På kursen berättar vi hur allt fungerar, vad cykler innebär, hur vi är förenade med varandra och varför vi lever i denna förändringsperiod.

Program
 • Galaxens, solsystemets och jordens cykler
 • Solsystemet, Plejaderna och Sirius
 • Årliga kosmiska portaler och deras betydelse för andlig utveckling
  – höst- och vårdagjämningar, vinter- och sommarsolstånd
  – förmörkelser
 • Personliga cykler, födelsedagar och solarstunder samt hur man nyttjar dem
 • Jordens struktur
 • Kosmisk ordning och förändringsenergier
 • Våra kosmiska vänner
 • Vad baserar sig denna nya tids förändringar på?

Kursen förverkligas som en veckoslutskurs på lördag kl. 9-19 och söndag kl. 9-16. Man kan anlända redan på fredag kväll.