Kontakt med sitt Eget Högsta och Ljusets Hjälpare

På kursen lär vi ut hur man tryggt kan lära sig ta kontakt med Ljusets värld. Det Egna Högsta är den ”länk” via vilken du kan lära dig be om hjälp, råd och vägledning i ditt eget liv.

Under kursdagen berättar vi också om hur man rengör sin vibration och om inverkan från tidigare liv.

Kursdagen innehåller föreläsningar, ledda övningar om hur man förenar sig med sina tidigare liv och sitt Eget Högsta samt meditation.

Kursen hålls under en dag kl. 10-18 och det bjuds på soppa, sallad, samt kaffe/te med tilltugg. 12 deltagare får plats på kursen.