Månad: mars 2023

Reinkarnation

Tidigare liv är ett ämne som människan idag inte längre så intolerant förnekar eller ifrågasätter. Visst finns det också människor som inte alls är intresserade av ämnet eller situationer där ämnet inte är en del av sådant man ens diskuterar eftersom ens egen tro eller kulturella omgivning förbjuder det. I denna tid då andligt uppvaknande, ett stort intresse för esoterism, självutveckling och en strävan att se världen ur ett nytt perspektiv är väldigt aktiva är tanken om reinkarnation och karma redan en del av många västerlänningars tankevärld. I all synnerhet den yngre generationen är mycket öppen för dessa tankar och

Continue reading

Livets Stjärnas Tempel

I forna tider, redan i begynnelsen av vår blåa planets tidigaste cykel, fanns bland er ett folk som tjänade Ljusets Kraft, som skapade och upprätthöll världen överallt. De hade en stark kontakt med denna krafts flöde som upprätthöll jordklotet. Folket levde av kärlek till sin Skapare och deras kroppar krävde inget mer. Endast två gånger under solens cykel visade de sin högaktning gentemot jordens medvetande, den Heliga Modern, genom att avnjuta kristallklart heligt vatten som kunde utvinnas enbart ur två källor. Den ena stod under folkets äldstes beskydd och den andra fanns hos den heliga uppgiftens Sändebud, Detta folk hade

Continue reading

Vårdagjämning och nymåne

Några veckor till och sedan når vi åter igen den punkt där en ny årlig cykel får sin energetiska start och riktning. För att uttrycka saken tydligare så får allt det man under det senaste året skapat och under vintersolståndet stärkt en ny början som motsvarar planet för det man skapat. Detta berör såväl den personliga som den bredare riktningen. Var och en av oss har fortfarande en möjlighet att granska prioriteterna i vårt liv och vår utvecklings riktning. Såklart lönar det sig att göra detta också under årets gång och i all synnerhet på tröskeln till sin egen solar.

Continue reading