Månad: december 2018

Den svarta och vita månen

Den här gången handlar min blogg om ett meddelande på youtube som publicerats av den ryska astro-tv:n. Vår vän Leena Junttila har översatt texten åt oss. Detta astrologiska mönster bekräftade de tidtabeller och de speciella energier som våra Hjälpare har berättat om för oss. Förra våren började de tala om en ungefär två år lång övergångsperiod, under vilken vi skulle arbeta hårt, resa och sprida information. Därefter skulle situationen förändras och vi skulle kunna slå oss till ro, så att säga, och arbetet skulle ske från vårt andliga centrum. Vi fick också veta att platsen för vårt centrum kommar att

Continue reading