LUXIA-METHOD-KURSER

Alla kurser kan hållas på din egen hemort. Kontakta oss för mer information.

Alla kurser kan förverkligas både på finska och svenska.

Du kan anmäla dig till alla kurser via webshoppen.

Kurs I

Grundkurs i rengöring av vibrationer och självkännedom.

Kurs II

Fördjupad workshop som behandlar chakran och de energikroppar de motsvarar.

Forntida sanning

Kursen ger en god grund för att kunna förstå vår egen planet, solsystemet och galaxen, parallellvärldar, cykler samt de förändringar som vi tillsammans för tillfället går igenom.

Kontakt med sitt Eget Högsta och Ljusets Hjälpare

Under kursdagen får du information om hur du tryggt kan få vägledning och hjälp i ditt eget liv.