Tolkningar & energibehandlingar

SJÄLSTIGSTOLKNING

Själstigstolkningen baserar sig på ditt födelsedatum och låter mig undersöka den information som din själ fört med sig till detta liv. Informationen visar mig din nuvarande situation, vilka utmaningar eller möjligheter du just nu står inför. Den ger mig också information om temat för ditt personliga utvecklingsår och på vilka sätt du får stöd under olika tidsperioder. Tolkningen öppnar även dörrar till dina tidigare liv och deras inflytande på detta liv.

Med hjälp av Själstigen kan vi tillsammans bearbeta utmaningarna i ditt liv, hitta lösningar samt utforska aktuella riktningar och möjligheter. Jag tar även reda på vilka gåvor du har fört med dig till detta liv. Under tolkningen undersöker jag planen för detta liv som skapats för att din själ ska kunna utvecklas även under denna livstid.

Då jag gör tolkningar har vi alltid sällskap av Ljusets hjälpare och deras handledning.

Tolkningen kan göras vid personligt möte eller via mail. En läsning kostar 110€ (inkl. moms 24%).

Tolkning beställs i webshoppen. Bifoga din födelsetid, klockslag och födelseplats i extra informations rutan.

SOLAR-tolkning

Innehåller: solarstund (klockslag), årets teman och utvecklingsriktning samt instruktioner inför solaren.

Tolkningens pris är 45€ (inkl. moms 24%) och du kan beställa den via webshoppen. Bifoga din födelsetid, klockslag och födelseplats i extra informations rutan.

HUR GÖR JAG MINA TOLKNINGAR?

Jag får ofta frågan hur jag gör mina tolkningar? Här är nu ett gemensamt svar för alla.

Själstigstolkningen baserar sig på födelsedatumet. Det är en tolkning som innefattar tron och idéen om själsvandring och själens lärdomar i varje liv. Vår själ är som en informationsbank som innehåller allt vi upplevt under alla våra liv, men den är även vår förbindelse till Anden, Skaparen, Högsta Makten.

Den är en kanal som snabbt öppnar dörren för mig till själens energier i detta liv. Genom den kan man avläsa den nuvarande situationen, det förflutna och det kommande. Med hjälp av den får man riktlinjer, vilka processer har satts igång, vilka val som möjligen kan komma emot. Dina gåvor, förmågor och utmaningar stiger också fram. Även energier från föregående liv syns alltid och likaså informationen som framkommer genom dem, vad finns det att lära sig, rengöra, befria…

Jag strävar inte till att spå din framtid, utan mitt syfte är att hjälpa dig göra gynnsamma val som för dig framåt och tjänar din personliga utveckling. Genom att med min hjälp ta ansvar över din egen stig får du ut så mycket som möjligt av min tolkning. Jag svarar förstås även på frågor och ger råd, i den mängd det är tillåtet. Alla har perioder i livet som bär på ett visst tema, och redan genom att få tag i dessa teman kan man få bekräftelse på vilka förändringar som kunde göras, hur man borde välja.

ENERGIBEHANDLINGAR / HJÄLPARBETE

Nuförtiden gör jag energibehandlingar tillsammans med Patrick. Under behandlingarna koncentrerar vi oss på att rengöra energifältet och kapa skadliga förbindelser (t.ex. gamla människorelationer). Patricks specialitet är att avlägnsa kraftiga, negativa entiteter ur energifältet och kapa skadliga energiförbindelser från både detta och tidigare liv. Trauman från föregående liv aktiveras ofta i någon livssituation och orsakar bl.a. oförklarliga rädslor, överdrivna känsloreaktioner mm. Efter att förbindelserna kapats kan det förflutna inte längre mata fram mera av samma skadliga energi, utan man kan koncentrera sig på detta livs utmaningar och på att gå vidare. Att kapa trauman hjälper en framåt på den andliga vägen mot frihet.
Jag för min del ”scannar” energifältet och den fysiska kroppens tillstånd, energiflödet och möjliga blockeringar/sjukdomar.

Vi har båda två en väldigt lång andlig utbildning (från många tidigare liv) bakom oss, både gällande behandlingar och granskande av det förflutna.

Energibehandlingen är rengörande, balanserande och befrämjar andlig öppenhet. Den kan även vara helande. Högt vibrerande Ljus är närvarande under våra behandlingar, så du kan också få svar på dina frågor och stöd på din väg.

Förutom energibehandlingar kan vi också rengöra ditt hem, din arbetsplats eller din livsmiljö från skadliga tanke- eller känsloenergier, eller avlägsna strålning som försvagar hälsan.

Vi avlägsnar själar som blivit kvar i ett ”mellantillstånd” från hus och andra platser genom att styra dem vidare till Ljuset. Vi upphäver även förbannelser från platser, släkter, människor mm.

Vi gör inte längre behandlingar på avstånd, men varje tisdag och torsdag kl. 20.00-21.00 finsk tid
(kl. 19.00-20.00 svensk tid) och varje söndag kl. 19.00-20.00 finsk tid (kl. 18.00-19.00 svensk tid) kan man koppla sig till en gemensam healingstund genom att meddela Övre Våningen att man vill vara med.

Ta kontakt: Om du önskar en energibehandling eller annan rengöringshjälp skicka ett meddelande till portaluxia@gmail.com