Månad: februari 2022

Universal sorg

Denna dag 24.2.2022 har för oss européer och även för hela världen fört med sig misstro, förskräckelse och universal sorg som förenar oss över gränserna. I all synnerhet under de senaste fyra månaderna har det förts många diskussioner och medlingar mellan Europa och vårt grannland Ryssland och så många olika lands överhuvud har tillsammans och enskilt försökt hitta en fredlig lösning på krisen i Ukraina som började redan för flera år sedan. Denna morgon förde dock med sig en tråkig nyhet och försöken att få till stånd en fredlig lösning hade slutat i krig. Åter igen misslyckades mänsklighetens möjlighet att

Continue reading

Med hjärtat som centrum

Denna snöiga dag har jag redan från och med i morse funderat på teman som är relaterade till det budskap som Pallas Athena för med sig till den astrologiska kartan. Det torde alltså inte vara en slump att jag just idag fick ett meddelande från en för mig kär, manlig själ. Meddelandet fick mig att än en gång stanna upp och fundera över svårigheten med all kommunikation och även andligt uttryck. Jag skrev tidigare om hur en slags energi av tudelning förstärks under denna vår och det finns en orsak till detta. Denna tids energi för oss mycket djupt mot

Continue reading