Den svarta och vita månen

Den här gången handlar min blogg om ett meddelande på youtube som publicerats av den ryska astro-tv:n.

Vår vän Leena Junttila har översatt texten åt oss. Detta astrologiska mönster bekräftade de tidtabeller och de speciella energier som våra Hjälpare har berättat om för oss. Förra våren började de tala om en ungefär två år lång övergångsperiod, under vilken vi skulle arbeta hårt, resa och sprida information. Därefter skulle situationen förändras och vi skulle kunna slå oss till ro, så att säga, och arbetet skulle ske från vårt andliga centrum. Vi fick också veta att platsen för vårt centrum kommar att förändras inom två år. Det är ju redan ett faktum att våra utrymmen har blivit alldeles för små under de tre år vi bott i Dalsbruk.

Ända sedan solförmörkelsen i augusti i höstas har vi fått meddelanden som uppmanat oss att påminna människor om hur viktig den här tidsperioden är och om att den kommande tiden inte nödvändigtvis kommer att vara lätt. Planeten Mars mönster har ofta stigit fram och vi har många gånger talat om dess energi. Orsaken till detta har varit att var och en skulle behöva ta ansvar för sina egna energier så att vi inte ökar på den redan lättantändliga energiansamlingen med vår egen negativitet. Böner och ständig kontakt med Övre våningen är alltid nödvändiga instruktioner även hos oss.

Det är tråkigt att behöva säga, men den här tiden får mörkret att stärka sitt grepp om vi inte är vakna och håller vår egen ängel i handen. Händelserna i världen visar varje dag vad det kollektiva människomedvetandet skapar och har skapat i hundratals, tusentals år. Svaret är inte att förneka mörkret och negativiteten, utan att omvandla det till ljus. Då individ efter individ vaknar och inleder sitt andliga arbete så kan vi förändra de kraftiga astrologiska händelsernas inverkan så, att de påverkar oss på ett uppbyggande sätt och inte via lidande så som alltid förr…

Här kommer den astrologiska översikten från Ryssland.

DEN SVARTA OCH DEN VITA MÅNEN

PAVELL GLOBAs prognos för kommande år (rysk astro-tv)

Detta är ett mycket sällsynt fenomen som astrologer undersökt väldigt lite. Bland annat forna persiska astrologer har studerat händelsen. Två så kallade fiktiva planeter, alltså Den Vita och Den Svarta månen står mitt emot varandra, i opposition. Fenomenet uppstår vart 33:e år och forna civilisationer förknippade det med så kallat ”etiskt imperativ”, eller med andra ord kampen mellan gott och ont. Detta kan ofta ses som konkreta globala händelser på jorden. Kampen mellan Det Goda och Det Onda, änglarnas trupper och satanistiska krafter.

Den Vita månen – Selena, Arta – Ljusets väg, har en astrologisk cykel på ca 7 år.

Den Svarta månen – Lilith, Drudzh – uppkomsten av satanistisk lögn, förvridande av sanningen, har en astrologisk cykel på ca 9 år.

Tiden mellan oppositionerna (33 år) för tankarna till Jesu livstid.

Vi lever nu åter i sådana här tider och den nu pågående serien av oppositioner inleddes 18.9.2018. Fenomenet reflekteras på jorden som avvikande apokalyptiska händelser, kritiska punkter, då människorna tvingas välja mellan gott och ont och mänskligheten måste välja följande avgörande steg.

Som exempel några tidigare gånger då fenomenet varit aktivt:
mars 1917 ledde till politiska omvälvningar – första världskrigets slut, revolutioner, tudelning av världen
1951 bland annat Koreakriget, Stalins död och förändring av ordningen
1985 det socialistiska lägrets fall, nya politiska personer och spelregler

Tidigare i historien har vi fått se Roms fall, uppkomsten av islam, naturkatastrofer och epidemier i samband med motsvarande oppositioner. Den nya ordningen som uppstått har inte alltid varit idealisk, men alltid otvetydigt annorlunda. Vilka nya spelregler kommer att uppstå som följd av denna oppositionsperiod?

Nu har en serie oppositioner som fortsätter ända tills början av år 2020 inletts. Med andra ord håller de ”spelregler” som trädde i kraft år 1985 på att förändras (kommer att förändras innan 2020) – mänskligheten rör sig mot en ny värld som domineras av nya maktinnehavare och annorlunda regler. Hurdan kommer denna värld att vara? Det torde klarna inom en snar framtid.

Planeterna har bildat ett Storkors tillsammans med månnoderna, vilket gör händelserna ännu mer ödesdigra. Också Mars energi ansluter sig till det här mönstret, vilket innebär inte bara krigsenergi utan även ett kraftfullt behov att förändra saker. En vilja att leva på ett nytt sätt, söka nya vägar och standarder väcks hos människorna. Observera också Mars opposition för några månader sedan. Vi kan vänta oss kvalitativa förändringar i staternas struktur under åren 2019 till början av 2020. Förändringarna justeras slutgiltigt år 2020-2021 då Jupiter och Saturnus förenas i Vattumannens tecken, alltså i samma tecken som oppositionerna mellan Den Svarta och Den Vita månen sker.
Det är möjligt att händelserna trappas upp och för med sig katastrofala förändringar, jämför år 1917-1918 då ett likadant kors också stod på himlavalvet. Innan sådana här stora förändringar ges ofta tecken och varningar. År 1917 pågick till exempel en fem månader lång period då Vår Fru av Fátima (Jungfru Maria) uppenbarade sig för tre barn och många människor såg ljusfenomen (det finns många beskrivningar av detta). Vår Fru av Fátima gav oss tre meddelanden, varav det sista inte har publicerats – är det kanske en varning?!

Med hjälp av förstärkt ”försvar”, bland annat böner och dylikt, kan vi styra den här händelsekedjan mot ett mer gynnsamt håll även om detta stora Himmelens Kors redan har bildats.

Viktiga datum då Den Svarta och Den Vita månen står i exakt opposition mot varandra:
15.12.2018
6.1.2019 OBS! Sammanfaller med solförmörkelsen!!
24.3.2019
16.6.2019
16.10.2019
24.12.2019 (före solförmörkelsen 26.12)
2.3.2020 oppositionerna är slutgiltigt förbi, fram till dess en instabil tidsperiod

Följande oppositionsperiod mellan Den Svarta och Den Vita månen inleds 20.3.2050.

Linken till youtube