Etikett: andlig utveckling

Reinkarnation

Tidigare liv är ett ämne som människan idag inte längre så intolerant förnekar eller ifrågasätter. Visst finns det också människor som inte alls är intresserade av ämnet eller situationer där ämnet inte är en del av sådant man ens diskuterar eftersom ens egen tro eller kulturella omgivning förbjuder det. I denna tid då andligt uppvaknande, ett stort intresse för esoterism, självutveckling och en strävan att se världen ur ett nytt perspektiv är väldigt aktiva är tanken om reinkarnation och karma redan en del av många västerlänningars tankevärld. I all synnerhet den yngre generationen är mycket öppen för dessa tankar och

Continue reading

Ett andligt kollektiv

Idag skriver jag för första gången djupgående om vårt andliga kollektiv. Vad är vårt kollektivs målsättning, hur är det att bo i kollektiv och vilken grund bygger vi detta kollektivs liv på. Under årens gång har detta efterfrågats många, många gånger. Många är intresserade och även nyfikna på varför vi har valt en sådan här, i denna tid till och med speciell, livsstil. Det finns också många feluppfattningar, antaganden och rent av förtal eftersom man aldrig tagit reda på hur vi lever på riktigt. Hos oss baserar sig kollektivboendet på en gemensam livsstil, en gemensam stor vilja att tillsammans utvecklas

Continue reading