Vintersolstånd 21.12.2022

Denna blogg dyker upp liksom lite i sista minuten, men det finns en orsak till det. Under de senaste veckorna har vårt kollektiv kontinuerligt flyttat från Dalsbruk mot östra Finland. Körvägen mellan dessa platser är sju timmar lång och mängden möbler att flytta har motsvarat tjugo människors liv. Fullt med arbete från morgon till kväll, men som tur är i en ack så önskad riktning.

Igår började Ljusets Hjälpare föra solståndsögonblickets energi närmare och nu är det dags att ta emot meddelandet. Vi står ju igen inför den där många timmar långa bilresan söderut från vårt nya hem och som det ser ut nu hämtandet av det sista flyttlasset för vår del.

I år får vi här på norra halvklotet uppleva solståndsögonblicket nära midnatt, alltså kl. 23.47 finsk tid (kl. 22.47 svensk tid). Jag skulle beskriva den kommande stundens energi som mystisk. Mycket kraftfulla kosmiska flöden är redan på väg mot jorden. Vi har nu nått en punkt här på jorden då den skapade energins kraft via detta flöde stärks med en styrka vi inte fått uppleva på länge.

Vad kan detta innebära för mänskligheten? Och för oss enskilda själar?
Vi befinner oss alla i början av ett nytt skede och det beror på var och en av oss hur vi använder vår skapande förmåga. Jag vet redan av många årtiondens erfarenhet att ju mer vi strävar till godo för helheten i vårt skapande, desto större stöd har vi från Ljusets sida. Det behöver inte vara fråga om stora personliga förändringar eller önskningar, utan avsikten vi skapar med avgör. Om vi önskar och ber om himmelsk hjälp med att vi ska få en bra ny arbetsplats eller ett hem, så borde man till godo för helheten be om detta med lika stor iver också åt alla andra själar. Ty så som Ljusets Hjälpare redan har påmint om i åratal så borde tiden för själviskhet och att sträva efter egen nytta redan vara förbi för mänskligheten. Det är onödigt att med ett tjugotal års mellanrum upprepa samma andliga trender, samma höjningar och sänkningar av energier om och om igen, i varje generation med sina egna nyanser. Vi skulle kunna odla visdom genom att lära oss av det förgångna och bli såpass ödmjuka att vi inte längre skulle sträva till att själva vara i huvudrollerna.

Givetvis är också handlingarna viktiga, för de är ju följden av det vi upplever och tänker. De berättar om oss som dem vi är. Som individer fostras vi ännu i en riktning där osjälviskhet och medkänsla är de utgångspunkter vi måste bygga vår kommande värld med, om vi ännu vill att vår konkreta värld ska bevaras här. Lyckligtvis kan man se tecken på denna riktning i så många vackra själars normala vardag. Andlighet där man från år till år strävar till att skapa, visualisera, bara till egen eller sin närmaste krets’ nytta står vid sin förändringspunkt. För om man ber och skapar till godo för andra så får man helt säkert till slut också se välsignelsen i sitt eget liv.

Vi står vid en port för en mystisk utgjutelse där vi verkligen kan ges stora möjligheter inför vår framtid. På Ljusets plan väntar man på var på jorden det bildas de gudomliga spiraler som man kan hälla Ljusets kraft i, kraft vars avsikt är att hjälpa hela mänskligheten. De ber att vi nu överallt skulle kunna minnas hela skapelsen och be om positiv, kärleksfull och livsupprätthållande förändring för alla varelser. Som människor kan vi göra detta, för nycklarna till förändring har getts oss. I egenskap av varelser som utvecklas har vi gudomlig visdom, medkänsla, kärlek och förmåga att tänka på allas bästa till vårt förfogande.

Åter igen, förena er ni kära, skapa helhetens bästa med hela ert hjärta och använd hela er styrka till detta arbete. Vi förenar oss mer er alla från vårt kollektivs nya hem. Må vår gemensamma spiral och bedjan stiga till Ljusets Hjälpares plan så svarar de på den med glädje.

Min nästa blogg handlar om år 2023 och dess flöden och vårt nya kollektiv i Norra Savolax. Med önskan om en välsignad Mästarens födelsefest och ett kommande år fyllt av Ljus för alla.

Kramar, Eija och Patrick