Sommarsolstånd 21.6.2019

I år får vi ta emot sommarsolståndet den 21.6. kl. 18.54. Den här gången undersökte jag temat här i Dharamsala, var vi förbereder oss inför Patricks solar imorgon. Hans solar infaller vid ett vackert tillfälle. Buddhisterna firar nämligen som bäst månaden Saga Dawa (4.6-2.7) och under den här tiden mångdubblas alla andliga övningar och goda gärningar 100 000 gånger. Den viktigaste dagen är dock imorgon 17.6 då det är fullmåne, eftersom förtjänster då mångdubblas med en miljon. Det lönar sig alltså att tillbringa måndagen den 17.6 med eftertanke. Med goda tankar och handlingar kan vi skapa en bättre framtid för alla, men framför allt lönar det sig att komma ihåg de andliga övningarna och på så vis hjälpa sig själv.

Även sommarsolståndet infaller under samma månad och vi tillbringar stunden i mycket känsliga och feminina energier. Det är en dag för förening av kropp, själ och Ande, vars tanke är ”Må min kropp tjäna min Ande/mitt medvetande. Jag ger alla delar av min existens till Gudomligt tjänande.” Temat är hisnande högt och fortsätter de senaste årens riktning uppåt.

Mycket känslig känslo-energi förstärks och den kan med kärlek styras mot Övre våningen. Möjlighet att aktivera och förstärka kreativitet. Ju högre energier man eftersträvar, desto renare idéer kan man ta emot. Bakgrunden till detta är tanken att då man vill tjäna helheten med sina egna förmågor och idéer, alltså tillägna dem allas bästa, kan man ta emot allt renare energi.

Andligt ansvar, medkänsla och feminin visdom förstärks.

På konkret plan vore det bra att hitta en plats som bär kraftig jordenergi eftersom denna balanserar den känsliga känslo-energi som är i rörelse. Luftens energier torde hittas högre upp, borta från havet. En kraftig portalplats så högt upp som möjligt tjänar alltså på bästa sätt solståndsögonblicket. Men det är också bra om man får klippor under fötterna så att Moder Jord kan stärka och stöda ögonblickets energi samtidigt som högre vibrationer flödar åt Moder Jord via oss. Då kropp-själ-medvetande förenas i det heliga ögonblicket kommer det Gudomliga flödet även Moder Jord till nytta.

Vi förenar oss alla än en gång för en högre riktning och en ljusare framtid. Alla där de befinner sig, men det vore bra att minnas hur stark gemensam energi som kan bildas då flera själar samlas inför ett gemensamt mål. Låt oss glömma midsommaren som endast är en billig kopia av sommarens mest kraftfulla händelse och låt oss förena oss med ren, gemensam styrka.