Solförmörkelse 2.7.2019

En total solförmörkelse i kräftans tecken lyser upp himlen den 2.7., men tyvärr kan man inte se den här hos oss i Finland. Som alltid förr kan vissa teman anknytas till förmörkelsen och dessa speglas här på jorden via händelsen. De senaste veckorna har säkert redan visat den kommande förmörkelsens energier eftersom de långsamt har flödat ner också till vår värld. Ett kraftfullt tema som handlar om helandet av tidigare liv stiger..

De osäkra, små, sårbara och rädda delarna av oss har väckts upp. Nu är det meningen att uppmärksamma dessa och hitta sätt att hela dem. Det vore nu bra att med hjälp av visdom och medkänsla se, förändra och avaktivera de mekanismer och inprogrammeringar som hittills har styrt dessa delar. Det är inte nödvändigt att skydda eller täcka sin sårbarhet från andra, utan man kan acceptera och förstå sig själv och helheten ur ett bredare perspektiv. Det är nu ett utmärkt tillfälle att överge offerenergi, hjälplöshet, attacker/försvar, flykt från situationer och/eller att gömma sig bakom skyddsmurar. Detta är möjligt med hjälp av ärlighet, sanning, medkänsla och mod. Och såklart också genom att be om hjälp och puts åt sig själv! ”Jag kan vara mig själv” är ett bra mantra inför dessa dagar.

Alla har sina egna bördor och de visar sig på sitt eget sätt. Det är inte nödvändigt att tycka till om eller analysera andras problem, utan det räcker att man sköter sig själv. Genom att älska sina egna svagheter kan man omvandla dem till styrka. Detta är den gåva som självkännedom och acceptans för med sig. Det är inte nödvändigt att söka erkännande utifrån åt sig själv eller för hur man helar sina sår. Jag vågar dela med mig om min egen syn på saker och jag talar ärligt, med medkänsla och vackert då jag uttrycker mig själv. Möjligheten att bli hel följer automatiskt då man ärligt är medveten om sig själv. De insikter man då får för en vidare mot nya vanor. Jag ser mig själv korrekt, släpper taget och ber om hjälp av mina underbara änglar och andra Ljusets hjälpare. Jag litar och tror! På mig själv och på Gudomligt stöd.

I temat för förmörkelsen söker nu kropp-själ-ande-helheten efter att bli hel och på så vis efter att hitta ett eget, personligt sätt att ta sig uttryck. ”Jag måste inte gömma mig eftersom jag blivit sårad i så många liv och fortfarande är ofullständig, utan jag kan vara mitt äkta jag och med mitt eget ärliga exempel visa vägen till ljuset också åt andra. Den känslighet som jag bär på kan upplysas till styrka och en djupare syn på saker. Jag kan öppna upp mig för att ta emot det höga flödet och vända min känslighet mot tjänande.” Eller med andra ord: ”Jag öppnar mig för att bli en kanal för tjänande.” Offerenergin kan äntligen få överges, för med hjälp av Ljuset kan jag omvandla mina sår från så många tidigare liv till visdom och medkänsla och med hjälp av dessa kan jag hjälpa andra.

Det starka förändringstemat fortsätter alltså och vi kan ta emot det nya, rena flödet till vår egen varelse och via det också till Moder Jord. Moder Jord, ett vårdande, känsligt medvetande fyllt av medkänsla, deltar kraftfullt i förmörkelsen. Det är bra att även tillägna henne denna förmörkelse och dag.

Förmörkelsedagen infaller på den sista dagen av Saga Dawa, den sista, välsignade dagen av buddhisternas heliga månad. Under Saga Dawa-månaden blir ju effekterna av alla goda gärningar och andliga övningar många tusen gånger större. Förmörkelseögonblicket ger alltså ett löfte om höjdpunkten för dessa energier under dagens lopp, men givetvis har arbetet varit igång redan under de senaste veckorna.

Det ögonblick då förmörkelsen är som mest total infaller i Finland ungefär kl. 22.22, men det är bra att vara vaken och uppmärksam redan några timmar innan den stunden. Eller till och med koncentrera sig på saken under hela dagen.

Även om förmörkelsen inte syns här i Norden så når dess inverkan även hit och är mycket kraftfull. Ett känsligt, rent flöde som kan omvandla oss till starka Ljusets Soldater med tillhörande gåvor och visdom.

Huh, jag väntar med stor iver på inkommande tisdag. Jag hoppas du gör det också! Nästa förmörkelse infaller om ett par veckor. Då förmörkas månen.