Månförmörkelse 16.7.2019

Jag skriver min blogg om månförmörkelsen omgiven av starka, forntida keltiska energier, ty vi är på semester(arbets)resa i England och har idag nått området kring Glastonbury. Någonstans i dessa omgivningar är det meningen att vi ska ta emot denna månförmörkelse.

Månen förmörkas på 25 grader i Stenbockens tecken och solen står fortfarande i Kräftan. Även många starka planetmönster påverkar kvaliteten för denna förmörkelse. Eftersom jag inte är någon astrolog kommer jag inte att gå djupare in på detta tema, utan jag berättar om förmörkelsens energier så som Hjälparna berättat om dem för mig.

I Finlands når denna partiella förmörkelse sin höjdpunkt kl. 00.31, men redan då månen stiger över horisonten kan man börja följa den. Här i Glastonbury följer vi förmörkelsen några timmar tidigare.

Förmörkelsen är en fortsättning på solförmörkelsen som stod för ett par veckor sedan. Ett liknande tema fortsätter, eller med andra ord är det bra att fortsätta granska sig själv och sitt eget beteende. Också denna förmörkelse präglas av stark karma. I praktiken innebär detta att gamla och även smärtsamma modeller fortfarande aktiveras. Polariteten i oss stiger för oss att se. Till exempel: Jag känner mig som ett offer, jag söker bekräftelse, men trots det slåss jag för mitt utrymme med aggressiva ord och tyr mig till hårda energier i mitt beteende. Man eftersträvar balans med hjälp av ytterligheter, men detta för inte med sig beständighet.

Nu är det igen dags att hela sina sår och be våra Hjälpare om hjälp med detta. Det är inte meningen att vi ska försöka leva här på jorden enbart med hjälp av vår egen styrka, utan vi kan be om hjälp och helande åt oss själva. Det är inte svaghet att ty sig till Ljuset, det är visdom. Det är inte meningen att energier från våra tidigare liv ska styra oss, utan meningen med även detta liv är att förädla alla våra tidigare erfarenheter och lärdomar så att vår ryggsäck kunde bli lättare och vi skulle utvecklas under det här livet.

Under vår ungefär en vecka långa rundtur här har jag lagt märke till nya, men ändå från tidigare liv bekanta, energier som påverkar mig. Även djupare rädslor har stigit fram. Jag minns nämligen åtminstone ett liv här då jag tvingats hoppa ner från en hög klippa mot strandens stenblock för att bevisa min oskuld som häxa. I det här livet har detta visat sig som misstro mot män och i all synnerhet mot auktoriteter som representerar en gammal världssyn. Vi har alla rädslor, också mycket djupa sådana, och de styr våra liv i onödan. Vi kan frigöra oss från dem och äntligen ge oss själva den balans och frid som denna förmörkelse strävar mot.

Det är alltså återigen bra att granska de gångna dagarna, dagarna efter solförmörkelsen. Vad har hänt i mig, hur har jag reagerat osv. Våra mest smärtsamma delar syns nu framför allt tillsammans med våra närstående och vår familj är en utmärkt spegel för oss själva. Vi kan kontinuerligt be om gudomlig hjälp med denna smärta och på så sätt långsamt skala bort tunga lager från oss själva.

Förmörkelsen lyfter fram samma teman också på mänsklighetens nivå. Det skulle vara dags att glömma gammalt hat, förlåta och lära sig att älska sina medmänniskor. Mänsklighetens låga tillstånd syns nu överallt, också i andligheten, och under förmörkelseögonblicket kan vi i form av gemensam meditation be om hög hjälp och stöd så att vår riktning skulle kunna förändras. Ytlighet, egna begär och självcentrering skulle sluta påverka människors strävan.
Det är ändå bra att förstå, att även om vi respekterar och älskar våra närstående får vi inte uppoffra vår egen stig genom att upprepa samma programmeringar och misstag som till exempel våra föräldrar har gjort. Vi måste själva vandra förändringens stig för att vi ska kunna se den i världen.

Förmörkelsestunden är alltså till för att gå samman och det gemensamma målet skulle vara balans och visdom åt alla. Vi kämpar uppåt med hela vårt hjärta och hela vår energi, mot Ljuset och dess hjälpare, så att världen skulle förändras. Inklusive mig själv. Tro alltså: Nu, i den här stunden kan jag finna harmoni och kärlek i mig själv. Jag kan också förstärka detta i andra med förståelse, mitt stöd och min kärlek. Sök alltså upp en stark kraftplats inför kommande natts timmar och förena er med varandra.

Ni hittar och når oss troligtvis på någon kulle nära Glastonbury, jordens 3D hjärtchakra. Vi är trots allt enade på energiplan.