Nymånens skapelseflöde

Denna morgon den 1.4. öppnade sig i ett klart solsken tillsammans med nymånens skapande flöde. Och åter igen får vi en påminnelse om skapandets energi, för med hjälp av det vi fokuserar på förstärker vi de händelser som uppenbarar sig i vår framtid.

Tacksamhet är fortsättningsvis nyckeln till de stängda dörrar vi ännu längtansfullt tittar på. En annan nyckel är tro, för med hjälp av den rör vi oss mot att dörren framför oss till slut öppnas. Som tredje nyckel står kärleken, ty den är kraften som flyttar alla hinder vi genom vårt tvivel har skapat i vår väg. Kärlek, tro och tacksamhet får flödet att verkligen strömma mot nya, vackra och soliga morgnar.

Låt oss öppna upp det ovannämnda en aning. Som människor är en av våra största lärdomar att leva ut kärleken. Det är väldigt lätt att säga ”älska dig själv, älska dina närstående”. Men tänk om man inte känner så, om hjärtat smärtar och sinnet vandrar sina dystra stigar? Då måste man ta sig framåt med trons styrka och bearbeta sinnet så det vandrar vid ens sida i en ljus riktning. Vi kan stärka vår tro genom att stärka de tankar som stöder vårt bästa jag. Det finns mycket gott i var och en och det uttrycker sig på många sätt, men det är inte ofta vi fäster vår uppmärksamhet vid detta i vår vardag. Du minns väl att uppmärksamma också dina goda tankar och gärningar. Det finns inga obetydliga goda gärningar, för också via dem riktar vi skapandets flöde mot framtiden! Det är bra att skriva upp dem åt sig själv för en så kallad regnig dag.

Vi kan stärka kärleken också genom att tänka på det som får oss att uppleva glädje och som vi tycker om. Naturen, solen, djur, föräldrar, barn, ens man/hustru, våra syskon, granngumman, havet, klippor, böcker, handarbeten, vänner, vårens ankomst osv.. gör din egen lista och öka på så sätt tacksamheten över det som finns runt omkring dig. Den gamla bekanta tacksamhetsdagboken är inte alls en dålig idé. Man behöver bara öppna sig själv för de stunder som visar det vackra och goda i världen och ta tag i dem med glädje. Vi har alla en naturlig förmåga, Guds gåva att älska. Man måste dock öva på detta och på så vis öppnar sig vår förmåga allt vidare, tills det inte längre finns någon gräns som separerar oss från varandra. Kärlek förenar oss alla, för den är vår kärna. Vi behöver dock vilja ha den!

I vårt eget liv kan vi vakna upp till vilka skapande flöden vi själva stärker. Som exempel kan vi ta att kontinuerligt följa med ”nyheterna”. Då vi fokuserar på vad för tråkiga och dumma saker som nu sker i vår värld så ger vi vår egen livskraft till det planet, för via dem stärks vår tankeenergi alltid i en viss riktning. Vi är antingen av samma eller annan åsikt istället för att förbli i neutral medkänsla. Hos många väcks det även känslor som stärker tanken eller också tvärtom: tankar om det vi läst ökar på känslorna. Såhär skapar vi världen i varje stund då vi tar ställning till något! Då vi läser dessa historier som vi kallar för nyheter vore det bra att genom egna andliga övningar hitta ett neutralt tillstånd där man bara konstaterar det man har läst. På så vis ökar vi inte på dramatik, ytlighet eller mörkret i världen.

En andlig övning skulle kunna vara att öva på att fokusera på det goda. Samtidigt som man gör sitt eget rengöringsarbete är det bra att hela tiden ta med allt det ovannämnda goda jag skrev om vid sidan om.
Tacka djupt i sitt hjärta för att det finns till. Övningen kan utvidgas till de människor som finns i vårt liv, nära eller långt borta. Hur kan jag glädja, tacka eller stöda dem?

Varför skulle vi inte kunna göra en livsstil av allt detta, vara goda närstående och samtidigt engagerade i vår egen andliga övning och utveckling med tanken: Jag skapar något nytt och gott samtidigt som jag rengör och bearbetar det gamla. På så vis är vi medlemmar av mänskligheten som är medvetna om vårt ansvar.

Nästa stora energetiska händelse som infaller i slutet av månaden den 30.4. är ämnet för min nästa blogg. Då infaller en partiell solförmörkelse i oxens tecken. Vi får se vilka energier denna förmörkelse lyfter fram. Jag återkommer snart till detta. Ljusa dagar åt er alla <3