Meddelande från Ljusets Hjälpare 22.3.22

“Ge er Ande möjlighet att landa i kroppen. Se med ert hjärta, ty var och en har möjlighet att ta emot vägledning från Ljusets värld, fri från egna begär och via sitt eget rena hjärta.

I den strid som pågår i er värld är det fråga om något mycket större än bara en större stats försök att inta och underkuva en mindre. Nu är det fråga om mänsklighetens framtid. Kriget på det fysiska planet är en del av detta, men den större striden utkämpas nu på det energetiska planet. Vem vinner, maktbegär och hat eller medkänsla och broderskap? Ljus eller mörker?

För att mänskligheten ska nå en seger över mörkrets energier som nu har manifesterats som krig, måste ni som människor förena er på era själars och medvetandens, alltså era andars, plan. Bara såhär kan ni vara starka. Tillsammans, inte styrda av själviskhet eller isolering vars kraft endast är rädsla och misstro. Nu behöver man se denna stund, inte det förgångna. Är det såhär ni vill fortsätta, tills Moder Jord har dragit sitt sista andetag, eller skulle ni äntligen kunna vända er blick mot Ljuset och era handlingar mot hjärtat?

Ni behöver som mänsklighet uppnå den kritiska massan för att förändringen att stiga in i Ljuset ska kunna förverkligas. Vågen av själars förändring som fås till stånd av den kritiska massan kan verkligen svepa över folk och gränser med en så enorm styrka, att vi ser att det behövs bara ungefär sexton år för den att svepa över hela planeten och för att den skulle föra med sig en ny, högre förståelse åt mänskligheten. Då den rör sig bland er når den alla de öppna hjärtan som så har längtat och varit redo att vända sig till Ljuset och till kontakt med dess budbärare, till vägledning från sin egen ande. Sikta med kärlek på år 2038! Då kan en tidsperiod för att lära ut feminin visdom öppna sig för er i all sin visdom.

För att nå denna kritiska massa behövs ett slutgiltigt, engagerat beslut av bara 2% av de själar som nu befinner sig i människokropp, ett beslut som bär mot Kärlek och högre medvetenhet! Och så kan arbetet till godo för helheten börja!

Vi ber er alla, dig som nåddes av vårt budskap på detta sätt, att tro på din egen Gudomliga gnista och från och med denna stund stärka den varje dag. Kalla på oss i ditt hjärta, Ljusets Hjälpare som fungerar som budbärare och tjänare åt Källan som skapar och upprätthåller liv. Be om vår hjälp, så att du skulle få allt stöd av Ljuset i din egen vardag.

Vänd dig till Ljuset så att ditt hjärta och sinne skulle rengöras och du skulle bli av med dina låga vibrationer. Alla dina låga tankar och känslor kan rengöras och då du ber om detta rengör du samtidigt hela mänsklighetens känslo- och tankeplan. Be om hjälp och rengöring då ditt lägre jag aktiveras och någon låg, otrevlig energi i dig försöker styra dig. Ge inte efter inför den utan lita på oss Ljusets Hjälpare, för vi har kraft att rengöra och lyfta dig när du ber om det. Och till slut, vi lovar, kommer den dag då du kan möta oss i samma Ljusets rum som vi närmar oss er från. Då har du övervunnit ditt jag och anslutit dig till Källans tjänare. Via ditt eget arbete, så som er plan som mänsklighet lyder.

Lita också på din egen goda vilja, på ditt eget heliga hjärta, och med tillitens styrka kan du göra din del i detta stora förändringsarbete som ni som mänsklighet nu verkligen behöver. Ty Ljuset vinner alltid då man kallar på dess hjälp. Valet är ert. Vi vandrar vid er sida.”