Ungrarnas heliga uppgift

Den första riktiga vårdagen väckte åter igen en ack så stor tacksamhet i mitt hjärta. Denna vårens energi som så småningom öppnar sig omfamnade mig och närde mig med värme och stor klarhet. O Moder Jord! Tack än en gång för denna nya början som för oss mot blommande sommar och näringen denna för med sig. Moder Jord ger oss fortfarande sin omsorg och när oss, även om vi misshandlar Hennes kropp, Hennes fina energikanaler och även Hennes chakror.

Moder Jord är ett högt medvetande med stor potential och hon har ett kontrakt med människomedvetandet. Detta kontrakt ger alla själar i kropp en möjlighet att uppleva fysiskt liv och utveckling på denna ofattbart vackra planets yta. Moder Jords kropp är vårt hem som vi borde uppskatta, skydda och nära med helig energi från vårt eget Högsta.

Kontraktets kärna är samarbete med Moder Jord och bara på så vis kan balansen på jorden bevaras. Moder Jord ger oss ett hem och element till våra kroppar. Vi bör ge tillbaka denna heliga energi och se till att vårt hem förblir prydligt, vackert och balanserat.

I denna tid lyfter våra Hjälpare speciellt fram upprätthållandet av Moder Jords energinätverk. Moder Jord behöver vår hjälp! Många av er har säkert hört talas om Moder Jords chakror och energinätverket som vi kan kalla för leylinjer. De har en helig uppgift!
Dessa linjers och chakrors uppgift är att transportera, ta emot och förmedla en finare Ljusfrekvens och på så sätt upprätthålla den stora planen och den andliga informationens rörelse och bevarande på jorden.

Jag skrev nyligen om hur Moder Jord har vandrat sin egen höga utvecklingsstig mot högre vibration. Mänskligheten som helhet har däremot kontinuerligt vandrat en stig som gått bakåt och sänkt vibrationerna, även om Moder Jord skulle behöva vår hjälp med att upprätthålla liv. Moder Jords vibration stiger.

För fyra år sedan besökte vi Ungern för första gången. Där hade Moder Jords högre, fyrdimensionella chakra öppnats. Detta innebär att då Moder Jords vibration stiger så höjs även chakrornas vibration. Den tredje dimensionens chakra börjar slutas och det fyrdimensionella öppnas. Hjärtchakrat, som är det första chakrat med en högre frekvens, öppnades på en annan plats än den tredje dimensionens hjärtchakra i Glastonbury. Det hade öppnat sig i Pilis i Ungern.

I Ungern fanns helig information gällande var chakrat möjligtvis ligger och höga buddhistiska lamor bekräftade en gång i tiden dess läge. Vi reste till Pilis och hittade hjärtchakrans område, vars diameter var ungefär 36 km. Samtidigt bekräftades för ungrarna deras stora och heliga uppgift, en uppgift de borde värna om. Hjälparna bad att ungrarna skulle ta ansvar över det heliga områdets utveckling och dess blomstring. Det innebar att aktivera den fjärde dimensionens hjärtchakra och att upprätthålla öppnandet med rena själars egen Högsta energi.

I praktiken innebär detta att regelbundet besöka hjärtområdet och att förmedla energi till det via sitt eget Högsta. På så vis skulle kontraktet med Moder Jord uppfyllas på det heligaste sättet. Moder Jord behöver hjälp för att hon ska kunna hjälpa mänskligheten med hjälp av sin egen kropp. Och som ni vet, så behöver mänskligheten verkligen hjälp nu.

Medvetna ungrare kallades också till denna uppgift, en uppgift som många stjärnmedvetanden i detta liv hade fötts dit för att utföra. Men som alltid i stora projekt så behövs det någon som tar ansvar över projektets förverkligande och för det i rätt riktning. Denna någon har ännu inte hittats. Man bör förstå uppgiftens helighet och renhet så det inte går som för också så många andra heliga platser i världen. Det blir en turistattraktion och den heliga uppgiften begravs för marknadens skull. Vi skulle inte önska att detta skedde i Pilis.

Efter den gången besökte vi ofta Budapest och även andra ställen på Ungerns vackra mark, tills corona-våren kom och resorna inte blev av. På samma sätt blev vår uppgift tillsammans med några av våra ungerska vänner på hälft och ivern där dog så småningom ut. Uppdraget är dock fortfarande i kraft och vi borde överlåta det åt dem det berör. Vi har bara fungerat som budbärare och bekräftat uppgiften.

Denna vår har vi kanske äntligen en chans att på nytt resa till detta område och förhoppningsvis också slutföra vår egen del genom att hitta hen som kan ta emot uppgiften som projektledare. Vi överdriver inte då vi säger att Europas energi och andliga framtid beror på denna person och denna uppgift. Kanske till och med mänsklighetens andliga möjlighet till förändring…