Tid för rengöring på djupet

Nu är sannerligen en speciell tidsperiod på gång! Ungefär i mitten av juli började en omvälvning som nu är avsedd att hjälpa oss så att vi äntligen, verkligen äntligen, slutgiltigt skulle helas från vår egen bördas belastningar. Solsystemet är åter igen till stor hjälp för oss då vi går igenom allt detta. En ny, två år lång övergångsperiod mot något nytt har inletts.

I all synnerhet vi pionjärer som har traskat på denna stig med riktning mot andlig förändring redan i många år eller årtionden befinner oss nu vid en punkt för förändring som kan vara ytterst avgörande. Många lager i vår själs minne har redan undersökts och nu rör vi oss till de hemliga fack vi hittills ännu inte vågat utforska. Våra värsta karmiska spår pressas nu fram med hjälp av himlarna. Gör det ont? Ja, såklart, men det är också lättande och för till sist med sig stor glädje då man vågar ge sig själv lov att växa mot sitt sanna jag och det inte längre finns behov för att gömma någon tung punkt.

Denna tid, åtminstone fram till höstdagjämningen, är en fin möjlighet att nå vår sanna klara kärna där vi finner vår framtida trygghet. Även om vi så gärna skulle skylla på våra yttre omständigheter och andra människor, bör vi alla ändå se in i vår själ och med dess ögon se det skapade tillstånd var och en av oss befinner oss i. Ack, så mycket ödmjukhet inför oss själva och vår ryggsäck detta kräver. Andligt arbete går såklart alltid via ödmjukhet, och visst är det ju till slut en stor välsignelse. Då kan man nämligen sänka sin sköld, visa sina ömma punkter, sina sår från det förgångna, och lita på att även om det inte skulle finnas någon nära dig som lyssnar så är Hjälparna, de välsignade budbärarna av Ljuset, med oss och alltid redo att med sitt ljus transformera de känslor och minnen som vi nu vill bli av med.

Minnen från tidigare liv stiger nu fram inför oss och likaså dyker dolda saker och energier från barndomen upp ur sina gömmor. Vi är kanske inte alltid medvetna om en tydlig minnesbild, men vi kommer till exempel energin från barndomen på spåren i stunder som för det mesta får oss att försvara oss, genom att på planet för våra egna känslo- och beteendemodeller uppleva något plågsamt och kanske även smärtfyllt. Försvarsmekanismen är av ett slag som väldigt lätt slår på utan att vi är medvetna om det i stunden. Den ser olika ut utåt för var och en, beroende på till exempel atmosfären i barndomen och tidigare erfarenheter i detta liv. Det finns självömkan, likgiltighet, tillbakadragenhet och å andra sidan behov av uppmärksamhet, attackerande och vilja att ha rätt. Alla har en handlingsmodell i enlighet med sina erfarenheter. Och i bakgrunden inverkar såklart redan många liv som stött modellen.

Vad försöker vi försvara? Vi försöker med rentav extrema metoder skydda oss själva från någon energi vi upplever att hotar oss. Och uttryckligen en energi, det som får oss att känna oss hotade är inte nödvändigtvis en människa och inte heller en pågående situation, utan någon energi i situationen utlöser den reaktion i oss som pågått i åratal. Vi vill inte längre uppleva smärta, ångest, panik eller tvång utifrån, utan vi försvarar oss snabbt och omedvetet mot dem, så som vi har lärt oss.

Detta är en stor förändringspunkt som gäller också hela mänskligheten. Och som det energetiskt sätt också bör gå till, så börjar avvecklandet av detta tillstånd på det individuella planet. Om du befinner dig i detta skede där du börjar bli medveten om din egen modell, så är detta din stund att avveckla den, ty allt stöd för detta är nu närvarande. Man bör fråga sig själv, vem är jag i min egen rena energi, inte vem får jag vara i denna grupp jag lever och handlar i. Om vi låter vårt bästa jag stiga fram så behöver vi inte längre vara rädda för andra människor och inte heller för situationer som stiger fram. Hat, tävlan, hämndlystnad etc. människor emellan skulle så småningom börja avta, samtidigt som individerna skulle börja må bättre, lita på andra människor och livet.

Även om det kanske låter enkelt så är det ett tidskrävande arbete att få fram sitt bästa jag. Det innebär ju nämligen åter igen inte att fejka något inför andra eller att gömma negativa sidor, utan en ärlig strävan i den rätta riktningen. Det betyder inte att vi alla skulle behöva bli på ett visst sätt, utan egentligen raka motsatsen, för då ger vi upp bilden av att vi skulle vara något eller på ett visst sätt. Det är ju en tanke som formas av en konkret bild, åter igen av en modell, medan vårt rena och sanna jag är energistrålning som vi inte kan fejka. Och inte heller detta är något vi bara kan bestämma oss för att börja göra, för om det fortfarande finns oärliga människomodeller och lägre känslor vi upprätthåller i vardagen som förhindrar detta, så är vi inte rent äkta.

Så som Hjälparna sagt i årtionden, energi ljuger aldrig. Då vi slutar ljuga för oss själva är vi redan ett steg närmare vårt sanna jag. Nästa viktiga steg är att upptäcka den beteendemodell som i vissa situationer tränger sig fram och tar den goda viljans, den öppna ärlighetens och omtänksamhetens plats. Det tredje steget är viljan att förändra detta, även om det skulle stiga tydligt motstånd ur ryggsäcken. Det fjärde steget är att trycka på bromsen då modellen med våld försöker starta upp och i den situationen vara så ödmjuk att man gör sitt allt för att återvända till sitt eget hjärta och ty sig till Hjälparnas hjälp. Tråkigt nog, om sann vilja inte finns, så för det inte med sig någon förändring till situationen att ty sig till Hjälparna.

Man kan inte prestera andlig utveckling, det är ett faktum, men vi kan alltid försöka då vi vet till exempel att tiden är gynnsam för förändring. Denna tids förändringsenergi kan såklart också vändas åt motsatt håll, men också detta kan man ta som ett fint tecken åt sig själv på att det nu är dags att göra förändring. Något i denna energi kan nämligen få människor att till och med aggressivt försvara sig själva eller att envist hålla fast vid sin egen synpunkt i en situation där eget andligt arbete egentligen vore det ända man skulle behöva göra. Man kan alltså använda denna tids energi också till att stärka skadliga modeller, om man inte hittar vilja eller förståelse för förändring.

Hur som helst, att sträva i denna tid, var och en i enlighet med sin egen situation, kan nu föra med sig stora förändringar. Men så småningom, till och med med pyttesmå steg, stiger förändringen fram som en del av oss då vi i de där situationerna bara orkar stå emot den gamla modellen som om och om igen försöker stärka sin plats och energi. Allt andligt arbete kan vara intressant när man vill se det så. Varför har jag blivit sådan jag är, varför stiger till exempel just den där försvarsreaktionen i just denna situation. Det är bra att gå igenom sig själv och sina erfarenheter, men även där gömmer sig en stor fälla. Vi kan nämligen gång på gång återkomma till exempel till att för oss själva konstatera att detta igen beror på att min pappa var sträng, kall och auktoritär. Då man gått igenom saker, bör man lämna dem bakom sig.

Förändringen blir beständig först då vi släpper taget om just de där gamla tankemodellerna, för annars försvarar vi den falska bildens existens genom att med våra reaktioner alltid återkomma till de orsaker som “förorsakade” den.

Den viktigaste lärdomen i denna tid är att stärka och upprätthålla just detta nya, äkta, sanna och rena jag. Om vi ger vår livskraft åt det där gamla jaget i våra tankar, till exempel genom att beskylla andra, så bara stärks det. Det här är just en sådan punkt där man behöver vara noggrann. Då vi redan vet var den för vår själ skadliga modellen har sitt ursprung så måste vi nu släppa taget om den så den till slut får dö och en ny modell får stärkas och ta dess plats!

Då vi lyssnar till vårt innersta jag i vardagen kan vi uppnå den frid dess vägledning för med sig. Men vi behöver vilja det med hela vår varelse så att vi inte skulle ge efter för vårt gamla, ömkliga jag som bara håller oss kvar i den dystra grop vi grävt åt oss själva. Att lyssna till sig själv innebär inte själviskhet, att hela tiden fokusera på sig själv, utan att lyfta fram vår rena del också till nytta för andra.

Program fram till höstdagen för var och en.
Höstdagjämningen infaller i år den 23.9. kl. 04.04 finsk tid (kl. 03.04 svensk tid). Numerologen i mig ler, träffande siffror för en ny början.

I riktning mot detta med modiga och tacksamma hjärtan.

Med medkänsla, Eija