Etikett: reinkarnation

Reinkarnation

Tidigare liv är ett ämne som människan idag inte längre så intolerant förnekar eller ifrågasätter. Visst finns det också människor som inte alls är intresserade av ämnet eller situationer där ämnet inte är en del av sådant man ens diskuterar eftersom ens egen tro eller kulturella omgivning förbjuder det. I denna tid då andligt uppvaknande, ett stort intresse för esoterism, självutveckling och en strävan att se världen ur ett nytt perspektiv är väldigt aktiva är tanken om reinkarnation och karma redan en del av många västerlänningars tankevärld. I all synnerhet den yngre generationen är mycket öppen för dessa tankar och

Continue reading