Höstens höjdpunkter

Denna dos kommer till er under de sista dagarna av vår “semesterresa”. Vi har rest omkring på Åland, i mellersta och i södra Finland i en dryg vecka och under tiden har vi utforskat olika bruksområden, herrgårdar och även några nya hem. Ännu vet vi inte någon exakt riktning eller tidpunkt för det följande stället. Det finns visioner, men de lever.
Det är inte alldeles lätt att flytta ett såhär stort kollektiv, men Hjälparna gör sitt arbete och förbereder förflyttningen så gott de kan. Försäljningen av det gamla och frigörandet av det nya. På energiplan involverar en sådan här förändring och skapandet av en ny plats många människor och många själars energi. Allas energi gällande denna sak borde vara i harmoni för att det ska vara möjligt att uppnå bästa möjliga resultat. En stor prövning för alla. Hjälparna har planer också på individuellt plan och bara tiden kan utvisa hur allt kommer att förverkligas. Vi har tillit, även om det skulle ta sin tid. Vårt arbete fortsätter och hösten öppnar sig i dess tecken.

Den första energi-öppningen är höstdagjämningen den 22.9. kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid).
Temat är denna gång helig sanning och visdom i mig samt uppväckandet av dessa. Visdom att leva ett utvecklande och upplyftande liv för in balans i vardagen och den heliga sanningen visar i vilken riktning vi ska sträva. Det här låter som vackra ord och kan lätt bli tomma. Det är dock inte meningen, utan det vore bra att fundera på vad de betyder i ens eget liv. För mig är de strävan mot högre vibration, högre förståelse om vad det innebär att vara människa här på jorden. Målet är att uppnå det högre tillstånd som inte ger vika eller förändras även om livet för med sig vilka utmaningar som helst. Sanningen om meningen med allt är det som till slut lyser upp också de mörkaste stunderna. Detta kan man öva på hela tiden i vardagen genom att vara närvarande och lägga märke till hur den egna varelsen, vår egen energistruktur, energifältet reagerar på inre och yttre impulser. Vi har alla detta heliga tillstånd, den gudomliga gnistan, i vår struktur som vi kan stärka genom att rengöra lågfrekventa känslor och tankar samt genom att göra visa övningar som främjar kontakten med vårt eget Högsta.

“Jag känner igen mig själv och på så vis stärks min gnista.”
Jämningsögonblicket behöver kraftfulla klippor som underlag och gärna en plats någonstans högt uppe, så man strävar mot högre höjder. Sträva uppåt med all er kraft, mot det kärl av visdom och andlig sanning som nu häller helig information över oss.

Följande stund är månförmörkelsen den 30.11 kl. 11.44 finsk tid (kl. 10.44 svensk tid). Denna förmörkelse är kraftfull och ämnar lyfta fram all osäkerhet och alla tvivel för att rengöras. De har att göra med andlighet och den andliga vägens mening eller meningslöshet. Jag helar mina tvivel och min osäkerhet med hjälp av korrekt information och sanning. Tvivlets energi har lyft sitt huvud redan under hela den heta sommaren och fört in många i en nedåtgående spiral, mot vanligt människoliv. Det har fortfarande dragningskraft eftersom det är bekant och tryggt, en energi som omringar oss från alla håll och kanter och som funnits till redan under många generationer. Visst bär den på en möjlighet att själv växa och så kan man givetvis välja. Man kan välja en stig och hastighet som passar en själv. De Gudomliga krafterna beskyller eller dömer aldrig och inte heller säger de att någon har misslyckats. Dessa känslor och tankar kommer från oss själva. Det kan dock såklart hända att vår själ gråter om riktningen förändras åt ett outvecklande håll och då lider vi av detta.
Den osäkerhet som nu stiger fram är en andlig utmaning för många som redan valt stigen, en utmaning vi måste möta för att tilliten ska kunna öka. Tilliten till de krafter som bär oss samt till Övre våningens och Ljusets Hjälpares hjälp. Vi kan skapa problem för oss själva ifall hjälpen inte kommer i den form vi väntade oss eller i den form vi försökte skapa. Att vi börjar tro att vi inte får hjälp om vi inte får det vi vill ha börjar bli ett stort problem. Må höstdagjämningens tema hjälpa oss med detta. Visdom att se ur ett vidare perspektiv och ur den andliga utvecklingens synvinkel. Må visdomen i mig breddas och balansen fördjupas. En möjlighet till stor förändring, därför bär vakenhet nu och framöver återigen frukt.

“Jag känner igen Gud och litar på mina upplevelser.”
Moder Jord stöder oss igen även vid förmörkelseögonblicket och det är bra att sträva uppåt mot höjderna med tillit till jordens styrka.

Det är återigen en utmärkt tid att förenas för att skapa en bättre framtid för mänskligheten, samla större styrka och förmåga att tillsammans lyckas där det är svårare ensam. Temat gemenskap och samhörighet är nu konstant på jorden och det sanna tema som förändrar utvecklingens riktning.

Med kärlek, E&P tillsammans med alla storslagna Ljusets Hjälpare. Tack, tack, tack.